Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví. Praha, 1963.
<<<<<347348349350351352353354355>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[351]číslo strany tiskuBtch. 429, z recreatio; – legrut Us., legruta Selsk. 1763, lekruta chod. 45, podkrk 52, v. rekruta; – levír Šemb. 17 (domažl.) a j., levírník BartD. 63 (valašsk.), v. revír, Revier; – lichtář Selsk. 1538, BartD. 63 (valašsk.), chod. 45 aj., v. richtář, sthněm. rihtâri; – lormejstr Wint. 529 v. rormejstr, rormagister (kdo měl roury vodní na starosti); – lourní kolo t. 528 m. rourní (při rourách vodních); – lourník t. 529 v. rourník (kdo měl roury vodní na starosti); – malkrabina, malkrabina (t. role) Btch. 429, z markrab-; – Markléta, Marklétu HusPost. 159ᵃ, markletu Pulk. 152ᵇ, lat. Margareta; – mulař Šemb. 58 (opavsk.) m. murař, něm. mûrære, Maurer; – palagraf BartD. 63 (valašsk.), m. paragraf; – peltram ApatFr. 71ᵃ a j., v. pertram, lat. pyrethrum (rostl.); – planéř Wint. 512 (z r. 1535 a 1586), planýř t. 511 (z r. 1536), v. pranéř, pranýř, střhněm. pranger; – plunýř Wint. 529 a 721, v. prunéř, prunýř (kdo měl studnice na starosti), něm. Brunnen-; – polbír. z něm. Barbier, toto z franc. barbier, střlat. barbarius; – pulkrábek (příjm.), z purkrabí; – pulmistr, z pur(k)mistr, srov. pol. burmistrz; – ročál (ryba) z něm. Rotschär Matz. Ciz. sl. 295; – rula BartD. 63 (valašsk.) a Šemb. 60 (opavsk.) m. rura, roura; –dále flaktura z fraktura, flater z frater, flizér z friseur, lanfaléř z Landfahrer, leguř (zbirov.) z rekurs, lubrika z rubrica, Peltrám z Bertrand a j., v. Listy filol. 1893, 466. Srov. hluž. klamaŕ z něm. Kramer Mucke 189, pol. Małgorzata z Margareta, mrus. licarь m. ricarь (z Ritter), limarь (z něm. Riemer), lendarь (z Arendar), malьmur (z Marmor) a j., Ogon. Stud. 70; muljar Verchr. 55 (lemk.); strus. Merkulъ m. Merkurь, fevralь a fevlarь lat. februarius Sobol. Lekc. 97; stsl. Gligorê m. Grigor- Mikl. I3, 212; atd.

Několik takových příkladů je také v slovích domácích. Zejména: křepel, křepelka, slc. a srbch. prepelica, vedle rus. pereperь, bulh. prêperica, pol. przepiora. z *perper- Mikl. Et. Wtb. 243; – koloře, kolodře (z kolozdře, a to z kolozře), stč. korozřě, korozrzye Rozk. 1228 (druh hrušek); srov. dial. pol. skolejrzak, orzech rychły, ze *skoro-źrzak = skoro, rychle uzrávající Malin. wyr. 60, mrus. skolozdrij vedle skorozdrij = rychle zrající Ogon. Stud. 70; – dial. pliskýř, pliskyřica BartD. 14 (zlin.), pliskéř Btch. 429 (dolnobeč.), slc. pluzgier, č. pryskýř; – doudl. stříblo Kotsm. 19 č. stříbro, srov. hluž. slěbro a dluž. slabro, slobro, a také srěblo srjoblo vedle srjebro Mucke 189.

Jiné změny souhlásky r.

1) rl se mění v dl. Změna ta je v slovích dialektických Kadlík m. Karlík, pedlík m. perlík, vedliba z velryba, přesmyknutého ve verliba Šemb. 22 (středočesk.); oáb z něm. Urlaub, oábnik, škaop ze škralúp přesmyknutého ve škarlúp Btch. 429 (dolnobeč.), škaďłup BartD. 92 (keleck.). Podobá se, že do rl vsulo se d, srov. perla. dial. Perdla, a z rdl se zas odsulo r; tedy postupem: rl-rdl-dl.

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).