Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví. Praha, 1963.
<<<<<686970717273747576>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

1. čьt, v stsl. čьtą č. čtu; – 2. čit, v stsl. aor. čisъ z čit-sъ; –

2. gnьj, v stsl. gnьją, stč. hniu; – 3. gnoj, psl. gnojь č. hnój, hnojiti; gnê, v stsl. gnêvъ putredo, ira, č. hněv; –

1. ь, v praes. jь-dą č. jdu; – 2. i, v inf. (j)i-ti č. jíti, lit. ei-ti; – koř. ei̭, jehož stupně všecky jsou v ř. ἴμεν, εἶμι, οἶμοςcesta; –

3. kroj, v krojь č. kroj, krojiti; –

2. kvil, cvil, v stsl. cvilêti č. kvíleti lugere; – 3. kvěl, cvěl, v stsl. cvêliti affligere (t. učiniti, aby kdo kvílel); –

1. kvьt, cvьt, v stsl. cvьtą stč. ktvu m. kvьt-u nč. kvetu; – 2. kvit, cvit, v stsl. aor. cvisъ ze cvit-sъ; – 3. květ, cvět, v subst. č. květ, stsl. cvêtъ; –

2. lьj, v lьjati, stč. praes. liu, léš z lьju; – 3. loj, v subst. lojь č. loj; –

1. lьp, v stsl. prilьnąti č. lnouti, z -lьp-nąti; – 3. lêp, v subst. lêpъ č. lep gen. lepu; –

1. lьz, v stč. lzáti z lьzati; – 2. liz, v stsl. ližą č. lížu, lit. lëžiu, ř. λείχω

2. pit, v stsl. pitati nutrire, pitomъ nutritus, cultus, pišta č. píce z pit-ja; – 3. pêt, v pêstunъ č. pěstoun z pêt-tunъ; –

2. pьj, v praes. stsl. pьją stč. piu; – 3. poj, na-poj-ь č. nápoj; –

1. pьs, pьch, v stsl. pьchnąti, pьchati calcitrare, ferire, č. pšíti, upšiti; – 3. pês, pêch, v stč. piest, piesta, nč. píst, pěchovati; –

3. poj, , v stsl. poją, inf. pêti; –

1. pьs, v stsl. pьsati č. psáti, pьs-t-rъ č. pestrý, pьstrągъ č. pstruh; – 2. pis, v pišą č. píši z pis-j-; – z koř. pei̭kʼ, k němuž je stupeň 3. v ř. ποιϰίλος; –

3. roj, v stsl. rojь č. roj, zdroj z iz-d-roj-ь; – , v rêka stč. řěka, řeka; –

1. slьp, v stsl. oslьnąti č. oslnouti z o-slьp-nąti; – 3. slêp, v slêpъ č. slepý; –

2. smьj, v smьjati sę č. staž. smáti se; – 3. smê, subst. smêchъ č. smiech, smích; – skr. smi-, smajatē ridet; –

1. svьt, v stsl. svьnąti illucescere m. svьt-nąti, stč. svet-núti, stsl. svьtêti lucere, stč. stvieti m. svtieti; – 3. svêt, v stsl. svêtъ lux, stč. svět; –

2. tich, v tichъ č. tichý; – 3. têch, v stsl. útêcha, têšiti, č. útěcha, těšiti; –

1. vьd, v stč. vščieviti visitare m. vьšč-, z vьstj-, vьd-t-j-, slož. navščieviti nč. navštíviti atd.; srov. pol. nawidzieć visitare (ze stupně 2.) a nawiedzić visitare, rus. navêstitь visitare (ze stup. 3.); – 2. vid, v stsl. vidъ, vidêti, č. vid, viděti; – 3. vêd, v stsl. vêdêti č. věděti, stsl. vêdь scientia. vêstъ z vêdtъ notus, vêstь z vêdtь scientia; –

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 8 měsíci a 17 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).