Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví. Praha, 1963.
<<<<<482483484485486487488489490>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

stněm. klôster z lat. claustrum; – koštovati, koštéř, ze střhněm. kosten, kost, a toto z kiesen; – koštovati něm. kosten z lat. constare; – krišt-, Křiſſtan, Kryſſtoff VelKal. 155, z lat. Christ-, a do Zakřiſſty Háj. 255ᵇ, w zakřyſſtie t. 390ᵇ ze střhněm. sacristîe; – křištál TomP. 1, 15, křiſſtálowá VelKal. 339, ze střhněm. kristal a toto z lat. crystallus; – krumfešt z něm. Grundfeste; – kunšt, kumšt, kumſſtty ChelčP. 261ᵃ ze stněm. kunst; – lišta z sthněm. lista Mikl. Fremdw. 106; – mošt ze stněm. most, a toto z lat. mustum; – paštika z něm. Pastete a toto z franc.; – pošta z něm. Post a toto z franc. poste; – probošt ze sthněm. probost a toto z lat. praepositus, propositus (Kluge); – rešt z nhněm. Rest a toto z franc., reste; – rošt z stněm. rôst, nněm. Rost; – štrus, štros, stněm. strûȥ, stsl. strusъ; – trošt, troštovati, troſſtugj Br. Ezech. 13, 6, z něm. Trost; –šp: Augšpurk, z Augſſpurku VelKal. 21, Prešpurk, Kyšperk z Geiersberg atp.; – hišpan-, špan-, Hyſſpanye VelKal. 181 (šp bývalo tu i ve výslovnosti cizí); – nišpule, nyſſpule Háj. herb. 71ᵇ, ze střhněm. nespel, mespel ital. nespola, vše to ze ř. μέσπιλον (Kluge); – pušpan ze sthněm. buhsboum, lat. buxus; – rešpekt lat. respectus; – špaček střhněm. spatz; – špáda ensis oblongus ze střlat. spada gladius Matz. Cs. 330; – špalda ze střhněm. spëlt t.; – špehovati sthněm. spëhôn nněm. spähen; – špice ze střhněm. spitze a toto ze střlat. spica t. 332; – stč. špíle v. spíle ze stněm. spil žert, zábava; odtud i špilman a špilajt Us. (z pluralu); – špíže, ſſpijže VelKal. 155, ze střhněm. spîse; – ob. špořit, dbeč. špořiť Btch. 439 v. spořiti ze střhněm. sparn nněm. sparen; – žb: Alžběta z Alsb-, Elisabeth; – šv, žv: švastati i žvastati Jg., ze střhněm. swaz Geschwätz; – švestka z lat. sebastica; – šm, žm: šmakovati ze střhněm. smacken; – pižmo ze sthněm. bisamo; – křižmo ze střhněm. chrismo a toto z lat řeck. chrisma; – šk: auškult- z lat. auscult; – bazilišk- z lat. basiliscus; – Damašk z lat. Damascus; – diškant z ital. discanto; – flaška ze sthněm. flasca fem. a toto ze střlat. flasco; – Františk- z lat. Franciscus; – muškát z lat. muscatum; – muškul, w muſſkulech Háj. herb. 221ᵇ, z lat. musculus; – paškvil z něm. Pasquill; – Priška, po svaté Pryſſce VelKal. 19, z lat. Prisca; – škála Us. z lat. a ital. scala; – škamna z lat. scamnum; – škandál z něm. Skandal a toto z lat. scandalum; – škapulíř z lat. scapulare; – škariotský vedle skariotský, z lat.; – škarpa z franc. escarpe; – škarpál, škrbál z ital. scarpa střevíc; – škatule z lat. scatula Mikl. Fremdw. 129; – škoda ze sthněm. schado, scado Mikl. Fremdw. 129 a Matz. Cs. 325; – škola z lat. schola; – škop, škopek ze sthněm. scaf nněm. Schaff, a toto ze střlat. scapha člun, scaphium nádoba Matz. Cs. 325 a Kluge 297; – Škot, král Sſkotſký VelKal. 2, 7 z lat. Scotus; – škříně, ſſcrzinye arca ŽWittb. 131, 8, škříně Dolež. 206, ſſkřinka Háj. herb. 58ᵇ vedle skřinka Us., ze sthněm. scrîne a toto z lat. scrinium, – škřípina (rostl.) Jg. z lat. scirpina;

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 8 měsíci a 17 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).