Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví. Praha, 1963.
<<<<<479480481482483484485486487>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

f) Ve..skupení šk z sk. Příklady jsou četné v jazyku spisovném, a četnější v nářečích. K nim patří: oškeruše v. oskeruše a oskoruše (jeřabiny), stsl. oskoruša; – oškrd Spitzhammer stsl. oskrьdъ instrumentum lapicidae, pol. oskard atd.; – dial. škála Šemb. 22 (zbir.), chod. 51, škalník chod. 51 m. skála atd.; – škařěd- atd., ſſkaredu mrchu NRada 680, ſkarzedoſtij tvých Ol. Ezech. 16, 13 a j., nč. škared- Us., místo a vedle skařěd-, zkarzyedy diabel Admont. 1, stsl. skarędъ foedus atd.; –šklebiti se slc. šklabiť sa, stsl. sklabiti sę; – dial. škło, sklenka BartD. 107 (laš.) a 14 (zlin.) m. sklo atd.; – šklub- v. škub-; – škoble, ſſkoble est ferrum quo ligna planantur Lact. 146ᵃ, Sſkoble kowarzſka kteru ſtružij kopita konſka t. 4d, v. skoble Us., stsl. skoblь radula; – škop BartD. 92 (kel.), Btch. 439, škopový Neor. 10, Btch. 429, škopec, ſſkopczow EvOl. 128ᵇ m. skop atd.; – škořep-, ſſkorzijpka Háj. herb. 79ᵃ, škořepina, škořápka Us., chod. 51, škořupa BartD. 107 (laš.), m. skořup-, skeřup-, ſkerzupina EvVíd. Luk. 11, 12, ſkerzipina testa ŽWittb. 21, 16; – dial. škořice chod. 51, škořica BartD. 107 (laš.) m. skořice; – škorně hluž. škorń, dluž. škorńa, m. skor-, pol. skornia, sln. skornja bota, ze skora pellis; – škrabati, škrábati Us. m. skrab-, stsl. oskrebą, rus. skrebu, z koř. skreb- Mikl. Et. Wtb. 303; – škraloup Us., škrałóp Btch. 439, m. skralúp, pol. skorłupa, rus. skorlupa, stsl. skralupa kůra, ze skorlupa Mikl. t. 302; – škráně Jg. a Btch. 439 m. skráně Jg., ujemši ho za ſkranye Pass. 321; – škravad- v. škrov-; – škrček (trpaslík, skrčený) Btch. 439 m. skrč-; – -škrd- v. nahoře -oškrd; – škřeh-, škrh-, ſſkrzehot ChelčP. 248ᵇ, žába ſſkrzehcze BrigF. 143ᵇ, (křivomluvný) ſſkrzechcze Ol. Job. 16, 10, škrhati, škrhotati Jg., m. a v. skřeh-, ſkrzehot Koř. Mat. 8, 11, ſkrſeht Štít. ř. 73ᵇ; – škřěk-, ſkṙekagi (3. pl.) ŠtítOp. 177, po ptačiem ſſkrzieku Mill. 114ᵃ, ſſkrzekliwimy hlasy EvOl. 9ᵃ, škřékat BartD. 14 (zlin.), m. a v. skřěk, ſkrzekanye Štít. uč. 133ᵇ; – škřemen, naſſkrzemeny Ol. Job. 19, 24, ſſkřemen Br. Isa. 5, 28, škřemen Vel. Jg., m. skřemen; – škřidl-, ostrú ſſkrzidlu Ol. Ex. 4, 25, ſſkrzidlicze Ol. 3. Reg. 6, 21, Sſkṙidlicy Háj. 127ᵃ. krov Sſkṙzidličný Háj. 459ᵃ, m. a v. skřidl-, ſkrzydlyczy Pror. Isa. 30, 22; – škřiet-, ſſkrzietek MamA. 29ᵃ, škřítek BartD. 14 (zlin.), m. skřiet-, ſcrzyetkem Mast. 146, skřítek Rosa 487; – škřip-, ſſkrzypiecze Otc. 9ᵃ, ſſkrzipenie NRada 1590, ſſkřypieli zubami Háj. 365ᵃ, škřipěti Chlád. 38 a 92, m. a v. skřip-, zuby ſkrzipiecze Krist. 69ᵃ, ſkrzypyenye zubóm ML. 20ᵃ, nč. skřípěti, skřípati Jg.: – škřivan Tomsa 55, Dolež. 206, škřivanek BartD. 14 (zlin.) m. skřivan Us.; – škrob, ſſkrob SlovKlem. 61ᵃ, škrob Us., m. skrob Jg., scrob Rozk. 1837, pol. skrobʼ; – škrovad-, škravad-, ſſkrowada obiurgatio Ol. Sir. 21, 5, ſſkrawada MamA. 31ᵃ, o to ſye ſſkrawadyecz PassKlem. 93ᵃ, m. a v. skr-, ſkrowada Anon. 5ᵃ, w ſkrowadnicziech in cymbalis ŽWittb. 150, 5, ſkrawada MamV. atd., z koř. skver- (= škvrčeti, pak = škvařiti se stč. skvřieti), stupňovaného ve skvor-, skvor-da stsl. skvrada sartago (pekáč); v stsl. je

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 8 měsíci a 17 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).