Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví. Praha, 1963.
<<<<<457458459460461462463464465>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Jiné změny souhlásky ch.

1. ch je změněno v k dílem obecně, dílem dialekticky, ve mnohých slovích domácích i přejatých. Na př. za cho je ko v koště z chošt- (a toto z chvošt-), choſſtiſſtě ku metenij Háj. herb. 36ᵃ a j.; doudl. kocholouš, kocholka Kotsm. 18; – za scho je sko v ob. skovati m. schovati, zloděj koflík ſkowal Beck. 1, 532, meč do pochwy ſkowawal t. 1, 387, skoval Us., BartD. 16 (zlin.), skovať Pastrn. 146 (slc.); – za chl, schl je kl, skl ve vypouklý stsl. puchlъ cavus; v doudl. klacholit Kotsm. 18, sklostivý t. 11 (ze z-chulostiv-); v slc. zeskla Pastrn. 146 m. zeschla; –za chr, chř je kr, v ſkrana Lvov. 9ᵃ; křapati Us.; o křáštel Btch. 438 č. chřástal v. str. 450; nč. křen za stč. chřěn, chren MVerb., chrzen ApatFr. 76ᵇ, stsl. chrênъ (přejato ze slov. do němč.); křesťan, Kristus; doudl. křestět Kotsm. 18; dbeč. škrobák m. krobák č. chrobák Btch. 438; ob. křtán, Křtán Háj. herb. 79ᵃ m. chřtán; stč. krúst, kruſt Nom. 71ᵃ, v. chrúst; – za chv, schv je kv, skv v dbeč. pokváliť Btch. 438 m. chvál-; skválně, naskvál t. a BartD. 30 (pomor.) m. schvál-; kviľa, kviľka Btch. 438, kvilka BartD 30 (pomor.) m. chvil-; – za chc je kc v stč. kci, kczy pověděti AlxV. 394, slc. kceš, kcete Pastrn. 146; – za cht je kt v stč. lektati v. lechtati (toto pak je z lehtati, mrus. łehoťity Mikl. Etym. Wtb. 163, srov. § 254); – za chd je kd v Sukdol v. Suchdol; – za tch je tk ve vetký m. vetchý BartD. 16 (zlin.), nátka m. nátcha (nádcha) t., zatknóť sě, zatkł se Btch. 428 m. zadch-.– O změně cizího ch v k v. § 388.

2. chc je změněno v sc v praes. scu, sceš atd. m. chcu atd., v nářečích některých východních; podle praes. scu je pak i part. sceł. Na př. scu, sceš, sceł BartD. 30 (pomor.), 109 (laš.); nesco Suš. 685 nesce t. 512; (já) zcu Šemb. 42 (mor. podhor.), (oni) zcou t.; sceš, sce, scel, scela Pastrn. 146 (slc., místy).

3. ch je změněno v š ve chmatati (m. hmatati)-šmatati. – K plur. svrchky je lok. svrchciech VšehJ. 312, a také svršciech t. 214 aj.; mohlo by se zdáti, že ve svršciech je celá skupina chk- změněná v šc, kdežto ve svrchciech by bylo změněno jenom k v c, ale podobnější je výklad, že vedle sg. svrchek vyvinul se také záhy nom. svršek. – Vedle pochva je také pošva, taktéž v pol. pochwa a poszwa; slovo je původu temného Mikl. Etym. Wtb. 254, domněnka, že k nom. pochva byl dat. lok. pošvě a odtud že vniklo š také do nom., nemá opory.

Cizí ch.

V slovích přejatých cizí ch dílem zůstává, na př. jircha ze střhněm. irch a toto z lat. hircus Mikl. Fremdw. 93, – mrcha pecus a cadaver ze sthněm. march t. 112, – stč. lejchéř ze střhněm. leicher deceptor atd.;

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).