Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví. Praha, 1963.
<<<<<453454455456457458459460461>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Nové dialektické g.

Původní g změnou v h atd. zaniklo. Naproti tomu rozšířilo se v nářečích východních g nové, vzniklé dílem změnou z k na př. (guzý m. kusý BartD. 212 (laš.), v. § 369, – dílem změnami jinými, na př. žgárať BartD. 203 ze ščárati, šťárati, – dílem tvořením onomatopojickým, na př. grgať = krkati, grgá se mi = říhá se BartD. 211, glgotať = klokotati t., gagať = kejhati t. 210 a Pastrn. 143, – dílem přejímáním a napodobením slov cizích, na př. gotoviť, zgorela, tego, peknego atd. Pastrn. 144 (sev. gerner. slc.) vlivem polským, baga močka v dýmce BartD. 198 (val.), spodní vrstva tabáku v dýmce Btch. 435, z maď. bagó atd. – Podávám malou sbírku slov takových: baga BartD. 198, Btch. 435; bagošiť mámiti BartD. 198; blazg, blazgo, blazgačka deštivé počasí t. 200; brozg n. brozd zárodek pupence na stromích t. 201; brýzgať tlachati praes. brýžďžu t.; cingať cinkati, cingot Btch. 435; čagan hůl s ohnutým opěradlem t. a BartD. 203, slc. čakan, maď. csákány; čaragať kejhati BartD. 204; drobʼazg drobotina t. 208; džgať cpáti t. 209, Btch. 435; džignóť bodnouti Btch. 435; fagan t.; gabať omakávati BartD. 210, čistiti Loos (slc.); gafor kafr Loos (slc.); gágať kejhati t. 210 a Pastrn. 143; gagor hrdlo Pastrn. 143; gagotať t.; gajdy dudy BartD. 210, Btch. 434, Pastrn. 143; galbavý plump Loos (slc.); gamba huba Btch. 435, Pastrn. 143; gamašle Btch. 430; garazda překážka t., Unfug Loos (slc.); gatě t.; gavał kus BartD. 211, Btch. 435 z pol. kawał; gazda Pastrn. 143; gébiť sa brečeti BartD. 211; gebnúť Loos (slc.), zgebnúť zhebnouti BartD. 298; gec Btch. 435, gecňúť udeřiti Loos (slc.); gigłať viklati Btch. 435, gigłotať t.; gľé t. stč. klí, glejiť t. klížiti; glg Schluck Loos (slc.), glgať hltati BartD. 211; glgotať klokotati t. 211; gľocek klacek Btch. 435 z něm. Klotz; gľvať klovati t.; gľubať klubati t.; gořałka t.; grabať sa po dveřoch šmatrati BartD. 211; gramľa nemotorná ruka Btch. 435; granec t. z něm. Kranz (na kamnech); grgá se mi (krká) BartD. 211; gronyga Btch. 435; gróžka kroužek t.; grumľe drnkačka t.; grzno krzno Pastrn. 143; gula kule t.; gunár houser t.; guráž Btch. 435; gygl- v. gigl-; hojgať houpati BartD. 215; kumigať přežvykovati t. 225; mlazgavý chléb lepavý t. 321, -mrzg-, zamrzglé ovoce zakrsalé t. 294; ožgar nezdara t. 244 (laš.); šmignuť švihnouti t. 275; žgŕňať skrbiti t. 303; žgárať ze ščár-, šťrati t. 203 atd.

Jiné změny souhlásky g.

1. g se mění v k. O změně zg v zk v. § 378. Kromě toho bývá g změněno v k v slovích přejatých: cikán Us. a Šemb. 40 (záp.-mor.), cigan t. (vých.-mor.), Btch. 135 (dbeč.) a j., czigan Lact. 57ᵃ; – trak

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.17
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).