Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví. Praha, 1963.
<<<<<298299300301302303304305306>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

66.Oddíl druhý. ‒ Souhlásky.

I. Původní souhlásky indoevropské a střídnice jejich slovanské *).

Původní indoevropské souhlásky jsou:

r, l, n; t, th, d, dh; p, ph, b, bh, v, m; k, k atd.; s, z; j.

Jest ukázati, které jsou jejich střídnice slovanské, praslovanské. Všeobecně jest připomenouti, že explosivy aspirované postupem do slovanštiny (a rovněž tak do lit.) ztratily aspiraci.

Původní r, l, n.

Hlásky tyto dochovaly se do slovanštiny beze změny. Jest tedy:

za pův. r psl. r, na př. v orati, orją č. ořu, oři, vedle lit. ariu, lat. aro, ř. ἀρόω, ‒ v berą č. beru, vedle ř. φέρω, lat. fero, skr. bharāmi atd.; ‒

za pův. l psl. l, na př. v lizati, ližą č. lížu, líži vedle lit. lëžiu, ř. λείχω, lat. lingo, ‒ v lêpъ č. lep, vedle ř. λιπαρός skr. limpāmi koř. lip-, atd.; ‒

za pův. n psl. n, na př. v novъ č. nový, vedle lat. novus, ř. νέϝος, skr. navas, ‒ v noktь stsl. noštь č. noc, vedle lit. naktis, lat. nox, ř. νύξ, atd.

chybí pozn. pod čarou

V

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 7 měsíci a 4 dny; verze dat: 1.1.17
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).