Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví. Praha, 1963.
<<<<<192021222324252627>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

c) Za pův. i̭ā je psl. ê. Na př. *i̭ā- lit. jóti, jodīti (jeti)…, rus. êdu stč. j-ědu, psl. êdą; – lat. hiā-re lit. žióju…, psl. zêją; – sg. gen. a plur. nom. akk. psl. (částečně) , zemê atp. (proti stsl. zemľę atd.), z pův. -iās. V. Zubatý, Jag. Arch. 13, 622–625 a 15, 493 sl.

Pův. ə.

Za pův. ə je psl. o. Na př.: *sthe- v skr. sthitas, ř. στατός, lat. stătus…, stsl. stoją; – *sphə- v skr. sphiras hojný…, stsl. sporъ č. sporý; – skr. aor. abodhišam…, stsl. nesochъ (Jagić v Arch. 10, 175 a Fortunatov t. 11, 569).

Pův. , .

Původní ,

dílem zanikají v střídnicích, které se svými samohláskami pro praslovanštinu dávají: pův. tei̭t (t. j. téžeslabičné ei̭) a psl. tit. pův. teṷt a psl. tut, v. § 15, –

dílem jsou za ně střídnice zvláštní j a v, na př. sg. akk. fem. *ām…, stsl. ją, – pl. nom. i-kmenů mužsk. *-ees…, stsl. -ьje, gostьje atp., – *ṷeģhō, lat. vehō…, stsl. vezą, – *neos, ř. νέϝος lat. novus…, stsl. novь, – *keter-…, stsl. distrib. četver-.

Samohlasné , a , .

Vedle psl. vьrtêti circumagere, vertere je také psl. gmêti tonare. Ono je nižší stupeň kořene vert-, toto kořene grem-. Podle běžné theorie o liquida sonans a o stupňování mělo by z obou těchto kořenů býti na nižším stupni *vt-, *gm-, s jednostejným . Ale tomu odporuje slovanština, majíc za předpokládané jednostejné střídnice rozdílné, totiž ьr a , jejichž rozdíl souhlasí a patrné souvisí s rozdílem, jejž máme na stupni středním v koř.vert a grem-. Totéž dá se ukázati strany .

A totéž se opakuje při , . Máme vedle sebe mьnêti cogitare a znąti penetrare, stsl. vъnьznąti stč. venznúti infigere. Ono je nižší stupeň kořene men-, toto kořene nez- (z neģ- nebo neģh-, stupňovaného dále v noz-, stsl. pronoziti perfodere). Podle běžné theorie o nasalis sonans a o stupňování mělo by býti na nižším stupni *mn̥-, *ģ-, s jednostejným . Ale tomu odporuje slovanština, majíc tu střídnice rozdílné ьn a , souhlasné s rozdílným men a nez … Totéž platí strany .

Theorie, že bylo v indoevropském prajazyku jednostejné , (liquida sonans) a jednostejné , (nasalis sonans), setkává se s odporem; o tom v. Bechtel str. 114 a násl. Věci tuto vytčené odpor sesilují. Místo jednostejného

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).