Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví. Praha, 1963.
<<<<<151617181920212223>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Pův. e; ḙi, eṷ.

a) Za pův. e je psl. e. Na př. *es- v ř. ἐστί, lat. est, skr. asti…, psl. jes-, stsl. jestъ č. jest; – *deḱ- v ř. δέϰα, lat. decern, lit. dešimtis, skr. daśan…, stsl. desętь č. deset; – *sept- v ř. ἑπτά, lat. septem, skr. sapta…, stsl. sedmь; – v kmeni *nebhes-, ř. νεφεσ-, skr. nabhas-…, stsl. nebes-; – v plur. nom. *mā-ter-es, ř. μη-τέρ-ες..., stsl. ma-ter-e č. mateře; – *-e v sg. vok. ř. λύϰε, lat. lupe, lit. vilke…, stsl. vlъče; – v 2 os. plur. *bhere-te, ř. φέρετε…, stsl. berete; – v koncovce 2. a 3. os. aor. *-es, *-et, ř. ἔλαβες, ἔλαβε…, skr. abudbas, abudhat…, stsl. vede (duxisti, duxit).

Z ent, emt (t. j. z en, em, když následuje ještě nějaká souhláska další kromě j) je psl. ę; o tom v. doleji § 50. –

Pův. e oslabovalo se v ě, a za toto je psl. ь. Na př. psl. vьrtêti z koř. vert-, vertere, – mьnêti z koř. men- v lat. mens, ř. μένος, skr. manas.

b) Za pův. ei̭.

α) Za různoslabičné ei̭ je psl. ьj. Na př.: *ṷei̭ō, lit. veju, skr. vajāmi…, stsl. vьją stč. viu (nč. viju); – stsl. trьje, gostьje… (pl. nom. i-km. mužsk.), z pův. *-ei̭es. –

β) Za téžeslabičné ei̭ jest psl. i (postupem ei̭-ьj-i). Na př. *ei̭-tum, skr. ētum…, psl. itъ (sup.): – *lei̭ghō, ř. λείχω…, stsl. ližą; – ř. πείϰω škrabu…, stsl. pišą; – ř. χεῖμα, χειμών, lit. žëma…, stsl. zima, – ř. ϝεῖδος, lit. veidas obličej…, stsl. vidъ.

c)Za pův. eṷ.

α) Za různoslabičné eṷ je psl. ov. Na př. *ḱleṷos, ř. ϰλέϝος, skr. śravas…, stsl. slovo, – *neṷos, ř. νέϝος…, novь; – *pleṷō, ř. πλέϝω…, stsl. plovą; – pl. nom. *sūneṷes, ř. ἡδέϝες…, stsl. synove. Místo ov žádali bychom ev, ale za toto je v psl. pravidlem ov (lit. av atd.); v kleveta není odchylka, neboť tu jest přehláska z kljov- (okl̇evetanъ Zogr., Lesk. Handb. 36).

ß) Za téžeslabičné eṷ jest u: Na př. *ḱleṷt- v. skr. inf. (= sup.) śrōtum…, stsl. inf. sluti, sup. slutъ, – *pleṷt- v skr. inf. plōtum, lit. inf. plauti…, …, stsl. inf. pluti, sup. plutъ; – *seṷp-t-… stsl. inf. suti č. súti.

Pův. ē.

Za pův. ē, je po souhláskách nepodnebných psl. ê (ѣ), po souhláskách podnebných a. Na př.: *dhē- v skr. fut. dhāsjāmi †), ř. ϑήσω,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 7 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).