Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví. Praha, 1963.
<<<<<141516171819202122>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

ř. τρι-σί, lit. tri-se…, psl. trь- stsl. trьchъ č. třech –přípona 1. os. jedn. *-mi v skr. asmi, ř. ειμί, lit. esmi… psl. -mь, stsl. jesmь č. jsem.

Sem patří též sg. nom. akk. psl. kostь, z pův. nom. -i-s a akk. -i-n (z i-m); koncová souhláska odpadla a zbylé -i se změnilo v .

Ve skupení int (t. j. kde po i následuje n a dále opět souhláska krom -j) vynechává se n, i pak dlouží se v ī a za toto je střídnice psl. i. Na př. stsl. dvьrьnikъ proti lit. durininkas, – pl. akk. stsl. nošti č. noci…, pův. noktins (Lesk. Handb.2 19 a 33).

Pův. ī.

Za pův. ī je psl. i. Na př. *gīv- v skr. džīvas, lit. gyvas t. j. gīvas, lat. vīvus…, psl. živ-, stsl. živъ č. živý; – skr. grīvā stsl. griva č. hříva; – *-ī v lat. sīmus… stsl. vêdimъ (impt.); – *-ī v skr. patī (du. nom. akk. masc. fem.)…, psl. gosti, kosti.

Pův. u.

Za pův. u je psl. ъ. Na př. *budh- v skr. aor. abudham, lit. budėti… psl. bъd-, stsl. bъdêti č. bdieti bdíti; – *dugh- v skr. duhitar, ř. ϑυγάτηρ, lit. dukte… psl. dъkti, stsl. dъšti č. dci; – snu- v skr. snušā, sthněm. snur…, stsl. snъcha (č. snacha je ze srbskochorv.); – *-usi (part. -s, fem.) v skr. vidušī, lit. vilkusi…, stsl. vlъkъši č. vlekši, – přípona plur. lok. *-su v skr. aśvāsu, aśvēšu, stlit. knygosu…, psl. -chъ, stsl. rabêchъ, rybachъ.

Sem patří též sg. nom. akk. psl. synъ, z pův. nom. sunu-s a akk. sūnu-n (ze sūnu-m); koncová souhláska odpadla a zbylé -u se změnilo v ъ.

Ve skupení unt (t. j kde po u následuje n a dále opět souhláska) vynechává se n, u pak dlouži se v ū a za toto je střídnice psl. y. Na př. stsl. lyko č. lýko proti stprus. lunkan, – pl. akk. syny, pův. sūnuns. –

Po souhláskách měkkých jest za pův. u střídnící slovanskou ь (m. ъ, přehláskou); o tom v. doleji § 53, a).

Pův. ū.

Za pův. ū je psl. y. Na př. *dhū v skr. dhūmas, lit. dūmas, ř. ϑυμός lat. fūmus…, psl. dy-, stsl. dymъ č. dým; – *sū- v skr. a lit. sūnus…, stsl. synъ č. syn; – *mūs v skr. mūš, ř. μῦςlat. mūs, sthněm. mūs…, stsl. myšь č. myš; – koncovka *-ū v skr. sg. nom. śvaśrūš a du. nom. akk. sūnū…, stsl. svekry, syny.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).