Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví. Praha, 1963.
<<<<<760761762763764765>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

ZÁKLADNÍ LITERATURA

V tomto seznamu se omezujeme na souhrnné práce o českém a slovenském hláskoslovném vývoji a o nářečích. V nich je třeba hledat podrobnější bibliografické údaje, jež nejsou obsaženy v našem doslovu ani v poznámkách.

a) Historické hláskosloví

Oldřich Hujer, Úvod do dějin jazyka českého. 3. vyd. Praha 1946.

Oldřich Hujer, Vývoj jazyka československého. Čs. vlastivěda 3 – Jazyk, Praha 1934, s. 1–83 (cit. ČsVlast. 3).

František Trávníček, Historická mluvnice československá. Praha 1935 (hláskosloví a tvarosloví; cit. HistMl.).

Ferdinand Liewehr, Einführung in die historische Grammatik der tschechischen Sprache, 1/1 – Lautlehre. Brno 1933 (pouze část vokalismu).

Tadeusz Lehr-Splawiński–Zdzislaw Stieber, Gramatyka historyczna języka czeskiego, 1, 1957 (úvod a hláskosloví).

Ján Stanislav, Dejiny slovenského jazyka, I. 2. vyd. Bratislava 1958 (úvod a hláskosloví; cit. DejSlJaz.).

Miroslav Komárek, Historická mluvnice česká, I – Hláskosloví, 2. vyd. Praha 1962 (cit. Hláskosloví).

b) Nářečí

Bohuslav Havránek, Nářečí česká. Čs. vlastivěda 3 – Jazyk, Praha 1934, s. 84–218 (cit. ČsVlast. 3).

Václav Vážný, Nářečí slovenská, Čs. vlastivěda 3 – Jazyk, Praha 1934, s. 219–310 (cit. ČsVlast. 3).

c) Spisovný jazyk

Bohuslav Havránek, Vývoj spisovného jazyka českého. Čs. vlastivěda, řada II, Spis. jazyk český a slovenský, Praha 1936, s. 1–144.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.17
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).