Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví. Praha, 1963.
<<<<<262728293031323334>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

síla, milý atd. (úplný výčet kořenů těchto je v dokladech stsl. u Mikl. 124–131); –

hojné slabiky příponové (přípon kmenotvorných), na př. zeměnín, pravice, sestřin, lživý atd. (sr. Mikl. 132–133); mimo jiné patří sem také kmenové -i sloves tř. IV.: prosi-; –

některá slovce neohebná, na př. i, či, ni, -li, -ti a j.

b) V koncovkách tvarúv ohnutých je č. i (í) za psl. i: ve vzoru chlap (dub, oráč, meč) v pl. nom. chlapi, dubi (stč.), oráči, meči (stč.), stsl. -i; – rovněž tak ve sklonění zájmenném: ti, naši, stsl. -i;

v konc. -ovi v sing. dat. (někdy i lok.), na př. synovi, chlapovi, stsl. -ovi; –

ve vz. host a kost v sg. vok. gen. (akk.) dat. lok., du. nom. akk., pl. akk. hosti, nom. akk. kosti, stsl. -i;

ve vz. máti v sg. nom. máti, dci, stsl. -i; – krom toho ve sklonění kmenů jmenných souhláskových ve všech těch pádech, které mají -i: sg. vok. tykvi, kameni, lokti, sg. dat. lok. tykvi, kameni, rameni, kuřěti, mateři, du. nom. akk. tykvi, rameni, kuřěti, mateři, stsl. vesměs -i; – v sg. nom. fem. kompt. bohatějši, stsl. -i, – a part. nesúci, nesši, stsl. -i; –

v zájm. bezrodých sg. dat. mi, ti, si, stsl. -i; – ve vzorech měkkých v těch pádech, kde parallelní vzory tvrdé mají ě, totiž: sg. lok. oráči, meči, moři, stsl. -i (proti sg. lok. chlapě, dubě, městě), – v du. nom. akk. moři, stsl. -i (proti městě), – v pl. lok. oráčích, mořích, stsl. -ichъ (proti chlapiech, městiech), – v sg. dat. lok. a du. nom. akk. duši, panoši, stsl. -i (proti rybě, vladycě), – v sg. instr. masc. neutr. naším, stsl. -imь (proti tiem), – v du. nom. akk. fem. neutr. naši, stsl. -i (proti tě), – v du. dat. instr. našima, stsl. -ima (proti těma), – v plur. gen. lok. našich, stsl. -ichъ (proti těch), – v pl. dat. našim, stsl. -imъ (proti těm), – v pl. instr. našimi, stsl. -imi (proti těmi); –

v příp. -mi mnohých instr. plur.: rybami, dušěmi, hostmi, kostmi, námi, těmi, našimi, dobrými atp., stsl. -mi, –

v oboru slovesa v 2. os. jedn. jsi, stsl. jesi, – v impt. nesi, bdi, bdite, stsl. -i, -ite, – v inf. nésti, stsl. -ti.

Psl. i jest obsaženo také v č. í, které vzniklo stažením z ьji, iji a j., v. § 162 a 477.

Psl. o.

Je střídnicí:

I. Za pův. o. Na př. stsl. noštь č. noc …, lat. nox, pův. nokti-. Srov. § 17.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).