Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví. Praha, 1963.
<<<<<357358359360361362363364365>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

atd.2) Za pův. lo je č. ło (łuo, łů). Na př. člowěk Job. 14, 1, kłobauky Ex. 28, 40, łodj Luk. 5, 11, obłoha Gen. 1, 6, łoket Luk. 12, 25, łowec Gen. 25, 27, łůno Luk. 6, 38, z łůna Žalm. 74, 11, płoditi Gen. 3, 18, ſłowo Num. 30, 22, oſýdło Žalm. 69, 23, běloſt Lev. 13, 13, oſuhłoft Sir. 42, 14, polowice Num. 30, 29, wołowé Job. 1, 14, ďábłům Bar. 4, 7 atd. – Kde je české o (ů) za psl. e (zrušením přehlásky), tu je ovšem také a právem lo: usilovati, královi atp., na př. vſylowała Sir. 51, 25, přemyſſlował Žalm. 76, 4. powolowal Kaz. 2, 3, wypalowati Dan. 3, 46, králowé Žalm. 71, 10 králůw 1 (3) Esdr. 1, 33, držitelůw Job. 31, 39 atd.

3) Za pův. lu je č. łu (łau). Na př. ſłauti 2. Esdr. 8, 32, ſłaužjm Luk. 15. 29, miługj Sir. 1, 18, metłau Žalm. 89, 33 atd.

4) Za pův. ly je č. ły (łey). Na př. łyſý 4. Král. 2, 3, w lytkach Deut. 28, 35, pelyněk Zjev. 8, 11, ſłyſs Mar. 12, 29, wyſłyſſj Žalm. 55, 20, widły ſwé 1. Král. 13, 20, oči byly poſſły t. 4, 5; płeytwe Lev. 11, 9, což nemá płeytwj Deut. 14, 10 atd.

5) Za pův. je č. łu (łau). Na př. błud Mat. 27, 44, błaudjte Mar. 12, 24, hołubice Žalm. 55, 7, z łuku 2. Král. 1, 18, łučiſſtě Gen. 21, 16, welblaudůw 2. Esdr. 7, 69 atd.

6) Za pův. je č. ł(e). Na př. aukoł Ex. 5, 13, ďábeł Gen. 6, 70, djł Ex. 16, 7, ſmyſł Zjev. 17, 9, Řím. 1, 28, vmyſł Bar. 5, 28, oſeł Ex. 24, 5, ſtůł Luk. 7, 36, tauł Gen. 27, 3. zápał Lev. 1, 9; adj. weſeł Tob. 7, 11; part. był Luk. 7, 39, negedł Gen. 3, 11, klekł 1 (3) Esdr. 8, 74, obětował Sir. 33, 3 atd.; sg. instr. anděłem Luk. 2, 13, máłem Luk. 19, 17, máſłem Job. 29, 6, za ſtołem Luk. 7, 37, těłem Gen. 9, 17, walem Luk. 19, 43; – łebky 2. Par. 26, 14, łháti Žalm. 66, 4, łhář Řím. 3, 4, łháře 2 (4) Esdr. 11, 42, łež Žalm. 54, 4, łžiwý Žalm. 17, 12, łkáti Job. 24, 14, łkagjcý Sir. 48, 28, łkánij Žalm. 79, 11, połknauti Job. 7, 19, lžíce Ex. 37, 16, poſłechnu Žalm. 85, 9, poſłechnete Ex. 6, 12, na půłnocy Kaz. 1, 6, o połedni Žalm. 55, 18, okołek Ex. 25, 24, s pachołky Mark. 1, 20, ſpołek Sir. 13, 20, weſpołek 2. Král. 10, 5, wołek Num. 7, 15 atd. Viz též doleji č. 18.

7) Za starší bývá łu (łau) (srov. § 229). Na př. čłunek Job. 7, 6, dłuh Mat. 18, 27, dłauhý Deut. 2, 1, hłuk Mark. 5, 38, chłupatý Gen. 25, 25, młuwiti Luk. 4, 21, ſłunce Luk. 4, 40, pod ſłuncem Job. 8, 16, ſłaup Tit. 3, 15, ſłaupy Žalm. 75, 4, tłaucy Luk. 13, 25, ztłaukł 4. Král. 18, 4, žłuč Tob. 6, 6, žłuči Žalm. 69, 22, žłutého Lev. 13, 22 atd.; – odchylkou: žluč Job. 20, 14, t. 16, 13, z žluči t. 20, 25.

8) Za pův. ľa je č. le. Na př. sg. nom. wůle Řím. 1, 10, sg. gen. krále 1 (3) Esdr. 1, 37, ſmýſſlegj Žalm. 38, 13 atd.

9) Za pův. le a ľe je če le. Na př. ledva Deut. 28, 56, přínáležeti Lev. 6, 17, plete Sir. 12, 12, zapleten Job. 18, 8. plece Sir. 7, 35, zweleben

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 8 měsíci a 17 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).