Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví. Praha, 1963.
<<<<<216217218219220221222223224>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Uvedu opět nejprve některé doklady:

hledie qui respicit ŽGloss. 103, 32 m. hledí (glossou hledie mohlo se však rozuměti part. anebo 3. plur.); obdirzie ju semen servorum possidebit eam t. 68, 37 m. obdrží (obdirzie mohlo by se však vzíti za plur., vazbou podle smyslu); –

mil trziedcziety AlxH. 1, 14, m. třidcěti; –

(s) ſchodiuciemy ŽKlem. 27, 3 m. -cími, všěch vſagiuciech t. 17, 31 m. -cích, v synech czlowieciech t. 145, 3 m. -čích, v tajemniciech waſiech t. 4, 5 m. vašich (zdlouž. vaších); ot zamucenye ľudských t. 30, 2 m. -ní, ot otpowiedanye ľudských t. 17, 44; –

ſwietye tvoji ŽTruh. 131, 9 m. světí; –

krziewie otsúzen Hrad. 51ᵃ m. křívě; –

ſczynycziemy ŽWittb. 27, 3 m. -cími, v lozech in cubilibus t. 149, 5, v polech in campis t. 131, 6; jenž hledie t. 103, 32 (jako v ŽGloss.), w zyezye in siti t. 68, 22 m. žiezi, ſtworziel m. stvoříl (zdlouž.) t. 138, 5, pietie potum t. 79, 6 m. pitie; –

synové czlowieczie ŽTom. 61, 10 m. -čí, mladic bubnugicziech t. 67, 26 m. -cích; –

v Pass. části starší není dokladu žádného; v částech mladších: o tom sě pieſſe 89 m. píše, syn buozie 69 m. -żí, po buožiem vmuczenye 68 m. -ní, (lidie) rozprawiegie 67 m. -jí atd.; ~

v Modl. také není dokladu; co tu bylo, je zkorrigováno: k ſpaſenye 77ᵃ (poslední -e vyškrabáno), na ſkonczenye (lok.) 158ᵇ (též), v-pokanyẹ (lok.) 93ᵇ (s opravnou tečkou); –

v plawiſſczech EvZimn. 31 m. -ščích; –

syn bozye ML. 31ᵇ m. -ží; –

zdwieh se BiblA. Ex. 14, 19 m. zdvih; –

po petrowye Boh. 347 m. -vi, bránil sě wsye svú silú t. 339 m. vší; –

k wassiem pomocem Sequ. 365 m. vašim (zdlouž. -ím), bozyem šlépějím t. 359, bozyech gesly t. 358 m. božích, bozyech ryczyerzuow t. 356 a j.; –

syn buozye EvVid. Jan. 11, 4 m. buoží, syn czlowyeczye t. 5, 27, padesát bez trzye t. 21, 11 m. tří, kterzye slyšie t. Luk. 11, 28 m. kteří, já mluwyem t. Jan 4, 26, cokolivěk on uczynye t. 5, 19 m. učiní, vy wydyete t. Luk. 10, 24 m. vidíte, vy ſlyſſyete t., chodiechu kazyecze t. 9, 6 m. kážíce, zakonnyekow t. Jan 7, 48 m. zákonníkóv atd.; –

do sie chwyely Póh. 1, 175 m. chvíle; –

otázaný nerodyel odpowiediety AnsOp. 7 m. nerodil, -íl; –

gmagiecze Štít. ř. 73ᵇ m. -jíce, příklad tu jediný; –

rzemſke knyezye Pass Klem. 158ᵇ m. římské, krzezem padl t. 182ᵇ m. křížem, rucě krzezem položiv t. 92ᵃ; –

při ſtarſiech kmetech Kat. 8 m. starších, novin neſnadſiech t. 80,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 8 měsíci a 18 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).