Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví. Praha, 1963.

[Generovaný obsah]

Oddíl druhý. Souhlásky.

 • I. Původní souhlásky indoevropské a střídnice jejich slovanské § 236 302
 • Původní r, l, n § 237 302
 • Pův. t, th, d, dh § 238 303
 • Pův. p, ph, b, bh, v, m § 239 304
 • Pův. k,atd. § 240 305
 • Pův. s, z § 241 306
 • Pův. j § 242 307
 • II. Souhlásky praslovanské a jejich proměny v době předčeské § 243 307
 • A) Psl. r, l, n; ŕ, ľ, ň§ 244 307
 • B) Psl. t, d § 245 309
 • C) Psl. p, b, v, m § 246 310
 • D) Psl. k, g, ch § 247 312
 • E) Psl. c, z (dz), z, s § 248 315
 • F) Psl. č, ž (dž), ž, š§ 249 318
 • G) Psl. j § 250 318
 • Začátek a konec slova § 251 319
 • III. Souhlásky české a jejich proměny § 252 321
 • Souhlásky zdvojené § 253 321
 • Souhlásky temné mění se v jasné, jasné v temné:
 • spodobování § 254 321
 • jiné případy téže změny§ 255 324
 • Souhlásky jednotlivé§ 256 327
 • A) Souhlásky r, l, n a jejich proměny§ 257....327
 • r, ŕ, ř, jejich znění a jak se píší § 258 328
 • stáří a rozšíření hlásky ř § 259 329
 • temné ř (rs) a jasné ř (rz) § 260 330
 • ৠ261 331
 • rj se mění v ŕ a toto dále v ř§ 262 332
 • případy s ŕь§ 263 334
 • ri, ri- se mění v ři, ři-§ 264 337
 • re (s původním e) se mění v ře§ 265 338
 • se mění v ř § 266 338
 • jiné případy změny r v ř§ 267 345
 • r (ř) sc sykavkami se mísí v ř§ 268 348
 • ř se rozkládá v rs§ 269 349
 • trъst- a krьst- § 270 349
 • ř se mění v ž, š § 271 350
 • r se mění v l § 272 350
 • jiné změny souhlásky r§ 273 351
 • cizí r§ 274 352
 • r se přisouvá a odsouvá § 275 352
 • l, ł, ľ, jejich znění a jak se píší § 276 353
 • rozvoj hlásek l, ł a ľ, § 277 354
 • rozvoj a osudy jejich v češtině § 278 355
 • svědectví o českém dvojím l § 279 356
 • úhrn toho § 280 359
 • ł, l, v bibli Kralické § 281 360
 • błesk, łesk, łest§ 282 364
 • ł se mění v u (obalováni) § 283 364
 • jiné změny souhlásky l § 284 365
 • cizí l § 285 365
 • l se přisouvá § 286 366
 • l se odsouvá § 287 367
 • n, ň jak se píše § 288 368
 • nj se mění v ň § 289 369
 • n-i-, n-i- se mění v ň-i-, ň-i-§ 290 370
 • ne § 291 370
 • § 292 371
 • jiné případy změny n v ň § 293 372
 • ň se mění v n § 294 372
 • n se mění v m § 295 373
 • jiné změny souhlásky n § 296 374
 • n a nn§ 297 374
 • cizí n§ 298 375
 • n se přisouvá § 299 377
 • n, ň se odsouvá § 300 381
 • B) Souhlásky t, d a jejich proměny§ 301 382
 • t, ť jak se píše § 302 382
 • tj se mění v c§ 303 383
 • t-i-, t-i-se mění v ť-i-, ť-i-§ 304 385
 • te § 305 386
 • § 306 386
 • jiné případy změny t-ť § 307 388
 • ť se mění v ć, c, č § 308 388
 • ť se mění v t§ 309 392
 • jiné změny souhlásky t § 310 392
 • ts, tc mísí se v c; ,v č § 311 393
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).