Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl I, Hláskosloví. Praha, 1963.

[Generovaný obsah]

OBSAH.

Oddíl první. Samohlásky.

 • I. Původní samohlásky indoevropské a střídnice jejich slovanské § 10 17
 • Původní i§ 11 17
 • Pův. ī § I2 18
 • Pův. u§ 13 18
 • Pův. ū§ 14 18
 • Pův. e; ḙi, eṷ§ 15 19
 • Pův. ē §16 19
 • Pův. o ; oi̭, oṷ§ 17 20
 • Pův. ō, ōṷ§ 18 21
 • Pův. a; ai̭, aṷ§ 19 22
 • Pův. ā, āi̭, i̭ā§ 20 22
 • Pův. ə§ 2l 23
 • Pův. , § 22 23
 • Samohlasné , a , § 23 23
 • II. Samohlásky praslovanské a střídnice jejich české § 24 24
 • Psl. a z čeho se vyvinulo § 25 24
 • zachovalo se do češtiny § 26 24
 • Psl. e z čeho se vyvinulo § 27 25
 • zachovalo se do češtiny § 28 26
 • tert, telt § 29 a 30 26
 • Psl. i z čeho se vyvinulo § 31 29
 • zachovalo se do češtiny § 32 29
 • Psl. o z čeho se vyvinulo § 33 30
 • zachovalo se do češtiny § 34 31
 • tort, tolt § 35 a 36 32
 • začátečné ort, olt § 37 36
 • po-pa, pro-pra§ 38 36
 • Psl. u z čeho se vyvinulo § 39 36
 • zachovalo se do češtiny § 40 37
 • Psl. y z čeho se vyvinulo § 41 37
 • zachovalo se do češtiny § 42 38
 • Psl. ê z čeho se vyvinulo § 43 39
 • střídnice historické za psl. ê § 44 39
 • případy české se střídnicemi za psl. ê § 45 40
 • Psl. nosovky ą, ę § 46 43
 • ą z čeho se vyvinulo § 47 45
 • střídnice historické za psl. ą § 48 46
 • případy české se střídnicemi za psl. ą § 49 46
 • ę z čeho se vyvinulo § 50 49
 • střídnice historické za psl. ę§ 51 49
 • případy české se střídnicemi za psl. ę § 52 53
 • Psl. ъ, ь§ 53 56
 • z čeho se vyvinuly § 54 56
 • jejich změny v psl. § 55 57
 • střídnice histor. za ъ, ь§ 56 57
 • střídnice české § 57 58
 • pravidlo o nich § 58 59
 • ъ, ь při r, l v tъrt, trъt atp. § 59 61
 • tr̥t z tъrt§ 60 62
 • tl̥t z tъlt § 61 63
 • trt, tr̥t z trъt § 62 63
 • tlt, tl̥t z tlъt§ 63 63
 • tr̥t z tьrt § 64 63
 • tl̥t z tьlt § 65 65
 • trt, tr̥t z trьt § 60 66
 • tlt, tl̥t z tlьt§ 67 66
 • případy nejisté § 68 67
 • jakým postupem hlásky ъ, ь zanikaly § 69 67
 • Stupňování samohlásek vůbec§ 70 68
 • v slovanštině § 71 70
 • I. Stupnice ь-e-o §72 70
 • α) stupeň střední ei̭ § 73 71
 • v slovanštině § 74 71
 • ß) stupeň střední eu̯ § 75 73
 • v slovanštině § 76 73
 • příklady nerozhodné § 77 75
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 7 měsíci a 4 dny; verze dat: 1.1.17
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).