Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<687688689690691692693694695>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

radoščěmi jako umřě Hrad. 69ᵇ; (Alexander) uzřěv den jako sě leče AlxV. 679; až jako řéci neslušie ApD. a; jiskry jako lécí v plameni večas vzhoru jdúc, večas dolóv Štít. uč. 154ᵃ; (kuoň) prudkostí jako pluove Vít. 6b; jeho jako za blázna jmějiechu ML. 77ᵃ; (církev) vidieše sě jako vdova Kruml. 77ᵇ; (nemocného) tak bolí v hlavě, až jako chce (z)smysla býti ChirB. 206ᵇ; – o malých a najmenších hřiešiech to má věřeno býti, jako jest řeč mnohá, smiech neskrovný a jiné obyčeje lehké ChelčPař. 152b, jako = jako jsou (uvozují se věci vyčítané); často mistři k obraně moci s mečem u vieře přivodie sobě doktory některé, ale kteříž proti meči mluvie, o těch mlčie, jakožto Origenes, sv. Bernard…, sv. Jan Zlatoústý t. 171ᵃ; – stalo sě jest mlčěnie na nebi jako pól hodiny Alb. 87b, jako, téměř, asi; jěl jest jako snad desatery hony Pulk. 83ᵇ; jakožto honóv pětmezcietma quasi Koř. Jan 6, 19: odplavivše se honů jako pětmecítma Br. tamt., as pětmecítma honů Bibl. 1857 tamt.; vezmi cibuli a vykroj v ní jako špunt a naplň ji dryákem Chir. 140ᵃ; – jakož jmá výsost neskrovnú toto město i přiekopy, čsož sě vás každý přichopí, vašě moc všemu odolá AlxM. 1, 13, jako, jakkoli, ačkoli; při významu tomto přijímá jako přívěsky -koli, -kolivěk: a jakož kolvek (sic) v téj zemi drev dosti jest, však jeho (uhlí kamenného) mnozí miesto dřev užívají quamvis ligna multa sint Mill. 71a; jakž jsem kolivěk mnoho psal o Indi, avšakž jsem ješče nepsal o ostroviech licet seripserim t. 120ᵇ; – jehož (těla Ježíšova, MMagdalena) mazat přišla byla, by sě jakž takž utěšila Hrad. 41ᵃ, jako tako, jakž, takž, vysloven způsob neurčitý, nějak, taliter qualiter; tu sě jakž takž Matodiana utěšila Pass. 287; dajž nám tvému umučení jakž takž býti přirovnánu Modl. 48ᵇ; jimiž (krópěmi) jakž takž obylažijí své žádosti hořkost ŠtítVyš. 46ᵃ; ex parte s čiesti, jakž takž HymnB. 51ᵇ; – tu biechu kcla… tak chytrá i tak úpravná, jakž jich nikte nemožéše rozebrati AlxV. 1150 sl., tako-jako, vysloven účinek, tak-že, so-dass; tak mnoho ľuda bieše, jakž (ľud) juž trub nedoslyšieše AlxB. 8, 7; (aspis) jest tak nezbeden, jakž nedbá ijedněch kúzel AlxV. 221; (slunce a měsiec) tak otmíta ovšem, jakž bude tma světu po všem PilC.; (osvietil s’duši) tak milosrdně, jakže všěcky dobré skutky mohla činiti Rúd. 5ᵇ; most Bavoři porúbichu tak, jakož ledva stromieše DalC. 80; tak k nim jich rúcho přilnulo, jakž jeho nikte svléci nemohl Pass. 55; stkvúcie sě hvězda zjěvila tak, jakž veš svět osvietila Vít. 22a; (Zachariáš) byl jest tak dobrý, jakž ižádný nemohl na ň žalovati Kruml. 147b; (bůh k Mojžíšovi) tak jasně mluvieše, jakž i poslední rozumieše ML. 57ᵇ; – dar svátého ducha… jich mysl obpopade, tak jakž sě včěchu diviti, co by atd. svD. 51, tak jakž, tak že, so dass; jiež (porady) nelzě juž zbýti kady, takž jakž jest pojíti všemu AlxBM. 7, 16; svátý Jan svú húní jeho (Jaromíra) ode všech šipóv

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).