Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<383384385386387388389390391>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Na př.: lidé nám chodí po louce Us. nč.; shořel mu dům Us.; ublížiti někomu na cti Us.; nemůže mu přijíti na jméno Us.; nemoh (non potui) mu jmene zvěděti AlxV. 897; súsěd súsědu ukradl krávu Hrad.

c) ve výrazích učiniti někomu životu, hrdlu něco atp.

Na př.: kéž jemu jest učinil životu co zlého Hrad. 86ᵃ; jáz jemu také životu nechci nic učiniti t.; až sem musil slíbiti a j’mu životu nic nečiniti DalJ. 108; přísahami, že jemu hrdlu nic nebude Háj. 446ᵃ; sliboval, že jim nic hrdlu býti nemá t. 456ᵇ; by jemu hrdlu nic nečinili t. 455ᵇ;… se přimlúvali, aby byl vězením potrestán a hrdlu aby jemu nic nebylo t. 472ᵃ; jemu ta kletba duši nic neškodí HusE. 2, 206; štír, umořil-li by člověka, nic by jemu duši neuškodil t. 3, 199; co plátno člověku, získá-li vešken svět, a své duši škodu vezme t. 3, 167; co je ti prstu BartD. 1, 182; noze mu nic néni, hłavě nic nemá t., co tomu psu máte? t., ublížił si cosi noze t.

Dativ vyslovuje cíl, jenž jest při zřeteli.

Na př.: hladovému (je) vždy poledne ČMudr. 188; nemocnému vše hořko t. 229; ovoce krásné zraku ŠtítV. 225; Lazar čtyřdný (t. j. čtyři dni mrtvý, quadriduanus) Kristovi spal HusPost. 163ᵇ; což lidem vysoké jest, ohavnost jest před bohem HusE. 1, 243; kto sobě zlý jest, kterak jinému jest dobrý t. 1, 120; když diábel vie o kom, že jest jemu ostr t. 1, 261; tomuto opilstvím, co onomu lékařstvím bylo Har. Z. 100; táž píšťala jedněm sladce, druhým trpce zní Lab. 76; muséł se mu schovat (= byl slabší) BartD. 1, 264; –

ves nám po pravé ruce ležela Har. 1, 195; ostrov nám ležel po levé straně Pref. 153 a tak často; –

kabát je mi veliký Us.; práce nějaká jest mi lehká, těžká, nemožná Us.; jdeš mi rychle Us.; bydlíš mi daleko Us.; –

budú-li (Němci) nem (Čechům) silni, kudy chcemy ujěti? DalC. 44, tento lid silen jest nám Comest. 53ᵃ, nepřátelóm budeš silen NRada 468 a 1494, uzřěv Michas, že jemu (synové israelští) silni biechu Ol. Súdc. 18, 26; aby on jim (král pánům) mocen nebyl Pulk. 156ᵇ; loviště i zvěři i rybám velmi dobrá Pulk. 53ᵇ.

Dativ vyslovuje cíl. jenž jest při prospěchu, t. j. vyjadřuje cíl, k němuž děj se táhne přinášeje mu prospěch nebo neprospěch.

a) Dativ prospěchový bývá v případech všěm sě jest urodil Kristus atp. Na př.: nechtěj i vrahu téj škodě Hrad. 104ᵃ; (svodnicě) božie ščěpy vytrhují a diáblóm jě přesazují t. 101ᵃ; všěm se jest urodil Kristus Pass. 601; všěm na vše dobré vzplozen Hrad. 55ᵃ; boju sě zemi zlého DalC. 8; on sirotku na súdu nesedieše t. 95; Anson ssěde jemu (t. Dariovi, jenž v boji koně svého ztratil) s koně svého AlxV. 1787; ty kto jsi, jenž súdíš sluhu cizieho, jenž svému pánu stojí neb padne Kruml. 241ᵇ;

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).