Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<393394395396397398399400401>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

že j’ každému míl a vzácen Štít. ř. 213ᵇ, nenie bohu vzácen Hrad. 3ᵃ; nepřátelóm budeš silen NRada 498 a 1494; nebuď sama sobě tak ukrutná Hrad. 57ᵃ.)

V neobratném překládání z latiny vyskýtá se dativ absolutní za lat. ablativ absolutní.

Na př.: jemuž minujíciemu sě povědě Mojžíš quo transeunte coram eo dixit Ol. Ex. 34, 6; břichu nad(m)úciemu vzhni lóno utero tumescente putrescat femur t. Num. 5, 22; vcházejícím vám do města střetne ť vás člověk EvOl. 256ᵇ; (bude) v zemích tiščenie lidské… vadnúcím lidem pro strach arescentibus hominibus t. 207ᵃ (Luk. 21, 26); jědúcím jedenácte účenníkuom zjevil se jim EvSeitst. Mark. 16, 14.

V dativě bývá tu jen jméno, nikoli též participium; na př.: jdúce Ježíšovi jidechu po ňem dva slepá EvOl. 290ᵇ; spravujíce Pontskému Pilátu židovstvo učiňeno jest slovo procurante Pontio Pilato factum verbum t. Luk. 3, 1–2 t. 209ᵃ; ješče mluvíce Petru slova ta padl duch svatý na všecky adhuc loquente Petro t. 148ᵇ (Skutk. 10, 44); scházejíce sě vám vespolek již ť nenie božskéj večeřě jísti convenientibus vobis in unum jam non est… t. 131ᵇ (1. Kor. 11, 20).

E. Lokál.

Lokál znamená místo, na kterém nebo ve kterém někdo nebo něco jest, na kterém n. ve kterém nějaký děj se koná buď ve smyslu vlastním nebo přeneseném na čas nebo na okolnosti, poměry, kvalitu, t. j. krátce na způsob.

Bývá obyčejně s předložkami. Prostý, t. j. bez předložky, vyskytuje se mimo příslovce a předložky jen v jazyku starém, a i tu velmi zřídka.

Lokál místa.

Vyskýtá se hlavně v textech cizích, zejména latinských. Na př.: Brennas, Peschaz, Ternovas, Lubochovaz (srov. Palacký v ČČMus. 1836, 343), t. j. Breňas. Pieščas atd., nč. Brňanech, Pišťanech atd. List. Litoměř, z r. 1218; Wirbcas, Bresaz, Comoraz, Ugoscas, Trinouaz List. Vyšehr. (ze XIII stol., dat. r. 1088), t. j. Virbčas, Brěžas, Komoras, Ugoščas, Trínovas, nč. Vrbčanech atd. (srov. Palacký l. c. 339 a Šafařík Aelt. Denkm.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).