Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<257258259260261262263264265>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

znamenie Rožmb. 272; pak-li která tvá chudoba, měšcě sě… dotiežeš AlxV. 984; pak-li sě kdy stala která sváda, u stařějšieho byla rada DalC. 2; pak-li sě kte nás kterému protivil Kat. v. 2162; ktož na moři plavá, ač jest gde v kterém nečasu, vzdada prosbu svého hlasu, v kteréjžkoli práci bude, té jeho (sv. Marka) pomociú zbude ApŠ. 124; ač bych mohla (t. péčiu jmieti) kterým skutkem LMar. 34; ač by kterú věcí mohla, by jʼmu života pomohla AlxM. 2, 14; vizte, ač ť která bolest k méj bolesti podobna jest Hrad. 50ᵇ; slušie rozuměti, kak kterého máš v čest mieti NRada 1678; ta muka (v čistci) jest těžši než která na světě muka Štít. uč. 156ᵃ; jest lepše poslušenstvie než která obět t. 71ᵇ; nejsem… taký hřiešník…, ani sem který kostečník Hrad. 144ᵇ; i jedna nahota ani která mdlost ani která netvárnost, ale budú ľudé podobni andělóm HomOp. 154ᵃ; dosud tak; –

kaký = nějaký: budú-li ť sirotci kací…, od čeho sú v deskách zmatci? NRada 755; (Peršané) vždy poj(í)mali (s) sobú, což kaké čeledi měli AlxH. 4, 9; –

jaký (adjektivum relat.) = nějaký: chce-li (žena) jaké oděvy nákladné ChelčP. 175ᵃ; jestliže se zjeví jaké pokušenie t. 189ᵇ; ten lid nikdy nemóž rozuměti vieře ani sám sobě, máli jaké srdce k bohu čili nemá ChelčPař. 159ᵇ; to je silák a jaký! (= veliký) Us.

Zájmena neurčitá vzniklá ze zájmen tázacích (relativních) složením s příslušným zájmenem ukazovacím. Na př.:

ten který = někdo, některý, v době pozdější = jehož se týče, příslušný: ižádného neviděti, by kto se mnú chtěl žěleti, ani sě ten který udál, jenž by se mnú mistra hledal Hrad. 39ᵇ; ač by kto pocěstný v ten který (postní) den přěrušil (půst), kázal mu (Apollonius) stuol postaviti, ale k jedení jeho nenutiti OtcB. 22ᵃ; (při závodech lodních v Benátkách) která rota na té které lodce najprv přiběhla k cíli, té dáno 25 zlatých Lobk. 20ᵃ; jest ješťe jiný zmatek (při póhonu)…, a to tehdy, když se komu výboj nebo moc nebo škoda od úředníka, služebníka, člověka, žoldnéře některého pána stane, a ten, komuž se moc nebo křivda neb cožkoli jiného tak stane, lidi jeho, úředníka, služebníka nebo žoldnéře pohánie, maje pána samého, u kohož ten který byl, pohnati VšehJ. 419; sudímu, který ten který saud zpravuje Zříz.Ferd. Jg.; jestliže by ten který šenkýř, vzdluže se pivo, potom nezaplativ ušel, tedy atd. WintObr. 2, 345 (z r. 1562); (rychtář vodil zloděje krám od krámu a všude se dotazoval,) zdaliž by ten který žid byl (t. jemuž zloděj vzatek prodal) t. 1, 186; –

který ten = nějaký: s kerým košem půjdeš na ty jabka? Mi je jedno, s kerým tým! BartD. 1, 105; –

kdo ten = někdo: pomože nám kdo ten tamt.; –

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).