Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<259260261262263264265266267>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

kteráž sě dotkne cožkoli quidpiam tamt.; začkolivěk dlužen Rožmb. 118; když súdce zle súdí protiv právu pro bázn neb pro lakomstvo, nebo pro přiezen nebo nepřiezen, nebo pročkolivěk takového Štít. uč. 80ᵇ; – čí(ž)-koli: čiežkoli ruka chce, bojiúž proti mně ŽKlem. 144ᵃ; aniž přijměte čiežkoli osoby cuiusquam personam Ol. Deut. 1, 17; čiežkoli osoby Lit. tamt.; – který-koli: kterýžkolivěk quicunque HomOp. 152ᵃ; v kterýžkoli den in quacunque die ŽWittb. 101, 3; v kterýkolivěk den tamt. 137, 3; v kterýžkolivěk den ŽKlem. 101, 3; kterýžkolivěk tě truditi bude quicunque Koř. Mat. 5, 41; smrt kterážkoli Ol. Sap. 4, 7; (k) kteréjžkoli přídu škodě AlxBM. 4, 11; v kteréjkolivěk nemoci Kat. v. 3353; kteřížkolvěk pamatují ROl. 134ᵃ; kterýkoli člověk Us. nč.; – jenž-koli: vlasti, jěž si koli učinil quascunque ŽWittb. 85, 9; jěž si koli učinil ŽGloss. tamt.; jehožekolivěk diela činíš cuiuscunque opera facis HomOp. 152ᵃ; – kterakýkoli: (páni,) jenž kterakéžkolivěk … úřady od krále držie Mill. 62ᵃ; – kakýkoli: svatý Augustin, což kdy kakýchkolivěk nesnadných knih četl, sám od sebe nikým nenaučen všecko rozuměl Pass. 41; kak(é)žkoli dary jiné quaecunque dona alia Ol. 1. Mach. 15, 5; – jaký-koli: vše utěšenie … jakéžkolivěk sama chtěch Hrad. 54ᵃ; dary jakéžkolivěk Mill. 62ᵃ; jakýkoli den Us. nč.

Složením s ně-; na př. někto: by sě v to někto múdrý uvázal DalC. 1ᵇ; čili zvěstovati bude někto milosrdenstvie tvé? aliquis ŽKlem. 87, 12; zdali někto přinesl jemu jiesti? aliquis EvZimn. 28 (Jan 4, 33); pakli snad někto divil by sě tomu JeronMus. 11ᵃ; ale snad die někto, že… t. 13ᵃ; někdo Kruml. 135ᵃ; nemuož nižádný hřěšiti, když povie někomu, cožkoli shřěš OtcB. 195ᵃ; mohl se jest někto z lidu sjíti s ženú tvú quispiam Kladr. Gen. 26, 10; mlč, aby někto neuslyšel Ezop 139ᵃ, někdo Us. nč.; – něčso: chci vám něčso pověděti AlxV. 858; musím pro vás něčso učiniti OtcB. 43ᵃ; nijetczo aliquid Lact. 9d; na mě sě něco domníš Jid. 169; někdo se dopustí něco ŠtítV. 104; bude se něco jiného strachovati t. 111; vy sě něco dobrého na mně domníte OtcB. 5ᵃ; pilná vóle k kupování neb prodávaní něco duchovnieho HusPost. 209ᵃ; něco Us. nč.; – něčí: někdy pošle (bůh) kazatele, nahodí písmo k úmyslu něčiemu neb radu něčí aneb příklad Štít. uč. 87ᵇ; nijetcžij statek Lact. 200ᵃ; dosud tak; – někaký: aby ráčil (Kristus) s ním (lotrem) někakú milost učiniti Hrad. 91ᵃ; někaký obludný duch Krist. 55ᵃ; tehdy zavázachu (židé) jeho oči někakú rúchú Kruml. 44ᵇ; jehož uzřěv jeden někaký, běžel k Joabovi t. 58ᵇ; má úmysl někaký NRada 62; jsú někací zmatci ODub. 78; o někakých zvieřatech MandA. 189ᵃ; bychově měla někaké rúcho vetché aliquid ex veteramentis OtcB. 83ᵃ; lidé mniechu, by někací po žebřích k ňemu vešli aliquos homines t. 178ᵃ; – něký: v někú dobu Pass. 327, aliquando Pror. Dan. 13, 15; v někú dobu, když Kruml. 45ᵇ; (šašek) vyněv z cípu něký tvaroh, ješto

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).