Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<267268269270271272273274275>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

sto a jeden a třidcěti atp., t. j. pořad číslic dalších než první je porušen a jednotlivé výrazy jsou připojeny spojkou a: na př.: po stu a po pěti a šestidcát letech Pass. 333 (165 = 100 + 5 + 60); bylo jich sto a dva a sedmdesát Ol. 2. Esd. 11, 19 (172 = 100 + 2 + 70); –

sedm a osmdesát mezi stoma n. sedm a osmdesát mezi dvěma stoma atp. při dvou stech n. tisících; na př.: sedm a osmdesát mezi stoma let Pass. 350 (287 = 100 + 87 + 100); šestdesát mezi dvěma stoma honóv ducenti quadraginta stadiis Ol. 2. Mach. 12, 9 (260 = 100 + 60 + 100); tisíc a šestdesát mezi stoma dní Zj. Šaf. Poč. 70 (1260 = 1000 + 100 + 60 + 100); –

sto s jedniem (= 101) atp.; na př.: jeden a třidcěti tisícóv s pěti sty Ol. Num. 1, 41 (= 31.500); –

sto bez pěti n. sto a bez pěti (= 95), sto jedniem méně (= 99 atp.; na př.: CCCC let bez pěti Mart. 35ᵃ (=395); let sto XX bez jednoho t. 24ᵃ (= 119); let tisíc a bez tří osmdesát Pass. 171 (= 1077); léto po devieti stech a bez jednoho po třidcetech letech PulkR. 24ᵇ; osmdesáte grošuov jedniem méňe berú VšehK. 226ᵃ; pětkrát čtyřidseti ran jednú méňe vzal sem EvOl. 104ᵇ; –

pět ke stu, ke stu pět = 105 atp.; na př.: pět ke stu let Pass. 98; třidcěti ke stu ženám t. 152 (= 130); čtyřicěti ke stu mistróm pojemši t. 78 (= 140): sedmdesát ke stu let t. 171 (= 170); ryb tři a paddesát ke stu Krist. 110ᵇ (= 153); byl třimezidcietma ke stu let Ol. Num. 33, 39 (= 123); šest a třidcěti ke stu let t. Ex. 6, 18; ve třidcěti ke stu letech t. Gen. 5, 3; (kóň) za padesát ke stu (peněz) t. 2. Par. 1, 17; popóv dvadcěti ke stu t. 5, 12; (let) sedm a třidceti ke stu t. Ex. 6, 20; dva tisícě dva a sedmdesát ke stu (synóv) Ol. 2. Esd. 7, 8 (=2172); nalezeno jich (mužův) paddesát ke stu tisícóv a tři tisíce a šest set t. 2. Par. 2, 17 (= 153.600); když bieše s. Pavel ke stu třinádste let stár Otc. 404ᵇ; –

šestkrát násob = 6 × 6 = 36; na př.: (v Troji) bylo šestkrát násob králóv, to jest Vl a XXX králóv Mart. 9ᵃ.

Million, milion je z franc. Nejstarší doklad jména toho je Million, název známého cestopisu Marco Polova: knihy, jež slovú Milion, Markušovy Mill. 126ᵇ.

V počtářství vyskýtá se až v stol. XVI a z terminologie mathematické přešlo to do obecnosti; na př.: desetkrát sto tisíc to slove milion Háj. 249ᵃ; za čtyřidcekrát sto tisíc, to jest za čtyři miliony t. 371ᵇ; milionkrát ČernZuz. 98.

V době starší byly pravidlem perifrase; na př.: po tisíc tisícóv letech ŠtítV. 103; desetkrát tisíc set tisícóv stojiechu při ňem Pror. 118ᵃ; bieše rytieřuo, kteříž přijeli na pomoc Trojanským, dva a třidceti set tisícuov Troj. 101ᵇ (= 3.200.000); maje stokrát tisíc tisícóv lidu pěšieho Mart. 18ᵃ;

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).