Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<798081828384858687>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

ných běžností plna jest“ ŠtítPař. 27ᵃ má druhá věta za podmět jméno pamět, které je dobyto z výrazu „v paměti“ věty první.

V souvětí (člověk) hněvá se, ktož jemu při těch věcech svědomí činí“ ChelčP. 154ᵇ dlužno rozuměti „když kto...“ m. ktož podle smyslu.

Častěji vyskýtá se tento anakoluth v případech, kde člen A dobývá se ze jména přídavného. Na př.: (vnadný sledník) stopy sě jelenie chopě vždy sě ho (t. j. jelena) drží po stopě AlxV. 2314; Adam pro milost ženskú s ní (t. j. ženou) jedl Kruml. 3ᵇ; z řebra mužského, kdyžto spal (t. j. muž)… tamt. 3ᵇ; vzali sú pak (bratří Josefovi) sukni jeho a ve krvi kozlíkové, kteréhož (t. j. kozlíka) byli zabili, (ji omočili) Pr. Gen. 37, 81; srdečnú žílu a jeho (t. j. srdce) mdlobu na pulsu poznáš LékB. 175ᵇ; ktož jste Boží bojovníci a zákona jeho (t. j. boha) PísTáb. (Mašek v Č. mus. fil. 1899, 94); ležal tři dni v hrobě, dal proklati tobě bok, ruce, noze obě pro spasení naše, bídné křestany z Kancionálu Habrovanského 1530 JirHymnol. 78; Erigena pojímá božstvo jako stálého účastníka v jevech přírodních, které jest jejím (t. j. přírody) zachovatelem a pánem Draper, Dějiny konfliktů (přel. J. Mokrý 1892), 157.

1. Jiné příklady attrakce a anakoluthu viz ještě doleji, zejména při pádech, a v tvarosloví.

2. Attrakce i anakoluth jsou odchylky od náležité správnosti syntaktické. V jazyku spisovném dopouštějí se jen attrakce, pokud jsou v obyčeji; na př. před půl letem; – se sto zlatými, atd. Attrakce neobyčejné (na př. ve sklenici vodě místo ve sklenici vody atp.) a anakoluthy pokládají se za chyby.

Slovosled a větosled.

1. Slovosled.

Slovosled (pořádek slov) je v češtině dosti volný. Ale přece není tato volnost neobmezená. Usus zvolil někde pořádek určitý; ten je pak často různý podle vkusu časového a krajového.

Některých případů takových budou se týkati výklady v §§ následujících.)

Přídavné jméno stává přede jménem, ke kterému jako přívlastek se táhne; na př. zelená louka, studená voda, stč. velika noc (nikdy noc velika, srovn. z toho nč. velikonoc), Český Brod, Německý Brod, Železný Brod atp.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).