Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<777879808182838485>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Kristova přijímání HusE. 1, 331; poradivše se o dání ženách Comest. 126ᵇ; tuto o havranu a o holúbku vypuštění z korába tamt. 19ᵃ; o duchu svatém seslání tamt. 251ᵃ; o přikrytí střěšě stanové Ol. Ex. 36, 14; po kterýchžto sedmi létech vyjití KolČČ. 396ᵇ (1565); v pátek ten pátek po svatém Pavlu na víru obrácení Let. 654; po s. Petru z okov vyvedení tamt. 421; byli zme při trnkách vaření BartD. 1, 184; (pět kop) aby dáno bylo při posledních penězích placení KolČČ. 309ᵇ (1560); bdiece v diekách čiňení Koř. Koloss. 4, 2; po smrti v oce mžení do pekla vstúpil ROl. 71ᵇ; že ť (já tebe) v oku mžení nauči, aby... tamt. 90ᵇ; že by jej viděti muohl v oce mžení Orl. 11ᵇ; o smrti Manasses králi Comest. 173ᵇ; po panu neboščíku děkanu smrti umřéł BartD. 1, 184; – slíbil rukou dáním Us. (m. ruky dáním, t. j. instrumenál m. genit.); má dost práce s tým pepřem tłučéním BartD. 1, 184; s uotpuščením s Pilátovým zlým nekrščeným Hrad. 45ᵃ; před zákonem ustanovením řečeno jest Comest. 7ᵃ; před svatým Pavlem na vieru obrácení list. z r. 1455 Perw. Otč. 55; v auterý před s. Petrem stolování Let. 660; – napomínám tě z hřebikóv rukú a noh probodenie ML. 15ᵃ (m. hřebíky… probodenie, t. j. genitiv m. instrument.); Konrat jeho (císařovou) prosbú i jinými kniežaty prosbami u Vladislava milost obdržal Pulk. 97ᵇ; –

3. v případech jiných: býł o kůrce suchém chlebě BartD. 1, 184 (m. o kůrce suchého chleba);

nechtěl býti synem Pharaonovým dceře Alb. 43ᵃ (m. synem Pharaonovy dceře);

(strážní) před dveřmi královým domem ležiece Comest. 156ᵇ (m. před dveřmi králova domu);

v kanceláři zámku JMC kolínském KolČČ. 75ᵇ (1676); v kanceláři zámku JMC kolínském tamt. 337ᵇ (1671) (m. v kanceláři zámku kolínského); –

aby přěstal dělati toho diela Comest. 224ᵃ (m. aby přestal dělati to dielo; gen. „toho diela“ je attrakcí závislý na slovese „přěstati“ pojícím se s genit.). –

4. attrakce z věty do věty: Rudolf těm zemiem, kterýmž chce, nikdy jich jest neměl Pulk. 157ᵃ (m. těch zemí, t. j. dat. „těm zemiem“ m. genit. attrakcí podle „kterýmž chce“);

toť činí bezdětkyni, že ť počne LékA. 91ᵃ (m. činí, že ť bezdětkyně…; aby jej věděl, kde najíti VšehK. 65ᵃ (m. aby věděl, kde jej ...); –

kdo vás ví, kde ste to dali BartD. 1, 179 (m. kdo ví, kde (vy) ste to dali; srovn. „kdo ví, kam (vy) jste to dali“ Us. spis.); kdož tě ví, kde to máš! tamt. 1, 179; podívaj sa ho, už ide tamt. 1, 179. Z toho pak vzniklo: vím já lučinu, kostel, zahrádečku (písně toho začátku); vím já jednu hospodu z kameňa bramoru tamt. 1, 179; –

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).