Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<767778798081828384>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Z toho vzniklo adjektivum vzchodosluneční, vzchodusluneční atd.: vzschodsluneční lidé orientales Ol. Soudc. 6, 33; k straně vzschodslunečnie tamt. Deut 4, 41; všickni vzshodusluneční lidé Kladr. Soudc. 7, 12; jdúc (k) hoře východuslunečné tamt. Gen. 10, 30; mezi všemi navzchodslunečnými tamt. Job. 1, 3; –

při kus, kúsek: ležéł na kusi hrachovině BartD. 1, 183; na tomto kúsku poli tamt. 1, 183;

kaupil sobě kus roli orné… a té kus roli se odevzdal KolČČ. 412ᵃ (1566); ku právu přistaupil o nějakýho kus místa při domě položeného tamt. 144ᵃ (1551); jemu téhož kus místa se odevzdává tamt. 144ᵃ (1551); zahradu (s) třema kausky rytinami KolEE. 14ᵃ (1725); –

při kraj, prostřed, vrch, roh: na břehu kraj mora BartD. 1, 354; králová z kraj světa přišla BrigF. 76; bude panovati… až do kraj světa ŽKlem. 71, 8; byl jest slovúten až do kraj světa Ol. 1. Mach. 3, 9 a Lit. tamt.; až do kraj miesla Br. Isa. 5, 8 a Pernšt. tamt.; byť od kraj světa přišel ChelčP. 12ᵃ; do prostřed lesa Us.; do prostřeď lesa BartD. 1, 161; v prostřeď lesi tamt. 1, 161; na prostřěd Betlémě Hrad. 68ᵃ; ona chodiešta po prostřěd města Ol. 1. Reg. 9, 14; kterážto s prostřed živých vykročila KolEE. 22ᵃ; o północi na vrch hnój nim praščiło, a na vrch tem hnoji spáł do rána BartD. 1, 161 (slov.); stařík seďéł za vrch stołem tamt. 1, 161 (val.); na roh stoła seďéł tamt. 1, 161. –

2. ve spojení podst. jména dějového s genitivem (předmětným nebo podmětným) nebo řidčeji s jiným pádem; attrakce bývá tu nejčastěji, když podst. jméno je závislé na předložce některé, na př.: kotly k vaření masu i Comest. 155ᵇ (m. k vaření masa, t. j. dativ m. genit.); ješto k téj jisté ženě radě učinili Pulk. 14ᵃ; moře měděné k umývání rukám tamt. 163ᵃ; k opravení šlojiřóm tamt. 30ᵇ; (Heliáš) měl duch k divóm čiňení tamt. 78ᵃ; vešken čas k učiňení tomu dielu bylo sedm měsícóv tamt. 78ᵃ; (Šalomoun) obrátí svú mysl ke zdem městským dělán tamt. 157ᵃ; potřebu ku pochovávaní mrtvým přidávati Kruml. 24ᵃ; ku přijětí božiemu milování tamt. 160ᵇ; olej k připravování lucernám Ben. Num. 4, 16; k cimentování zlatu AlchAnt. 75ᵃ; kotlíky k hlavě mytí Řád láz. 9; (kotel) k vodě zhřívaní tamt.; kloboučky k vodě zhřívaní List. z r. 1595 (Ruch 1888, 10); kotel k šatům vaření tamt.; (šrotéř) svědčil na přísahu, kterú má k posúdnému vybíraní (=m. k vybírání posudného) WintObr. 2, 261 (r. 1525); toho potřeba k rybám chytání BartD. 1, 183; – proti dně lámaní v kostech Chir. 74ᵃ; – (sestra) jide na chvíli krácenie Baw. Laur. 1052 (m. chvíle krácenie, t. j. akkusativ m. genit.); semicinetoria pro pot utieranie Comest. 266ᵃ; díže pro chléb pečení KolEE. 1ᵃ (1618); – o svatých jiezvách přijetí EvOl. 3ᵇ (m. o svatých jiezv přijetí, t. j. lokál m. genit.); o světiej Zdislavě skončení svatém DalC. 87; o tělu

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).