Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<747576777879808182>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Mnohdy vyšinujeme se z vazby naležíté a volíme vazbu nenáležitou. Vyšinutím takovým jsou také tak zvaná attrakce a anakoluth.

Attrakce 1) (= přitažení) zaleží v tom, že výraz N, jenž jest podřízen výrazu M, se skloňuje spolu s M anebo místo M.

Na př. výraz „polovice cesty“ nebo „polovic cesty“ skloňuje se náležitě takto: gen. polovice cesty, dat. polovici cesty…, instr. polovicí cesty; to jest: skloňuje se jen podstatné jméno polovice (M) a podřadný jeho přívlastek, genitiv cesty (N), zůstává beze změny.

Říká se tedy správně: byl jsem v polovici cesty; to jest: výraz „polovice cesty“ váže se zde se rčením býti v –, ve vazbě té má býti lokál, jest tedy v lokále podstatné jméno polovice, podřadný pak jeho přívlastek je nezměněn; tedy: v_polovici-cesty, = v_M-N.

Ale vedle toho říká se také:

„byl jsem v polovici cestě“, t. j. také podřadné N je přitaženo k předložce v a položeno do lokálu: v_polovici cestě. = v_M-N; – a také se říká

„byl jsem v polovic cestě“, t. j. M je přeskočeno a jenom N je v lokále: v polovic cestě, = v M-N.

Attrakce) takové jsou v jazyku starém i novém doklady velmi hojné. Na př.:

1. při pól, polovicě: byl jsem zde před půl rokem Us.; přijdu po půl roce Us.; prodávám kus po půl zlatém Us.; zůstanu zde celého půl roku Us.; až do puol potoka Ol. Deut. 3, 16; dáti puol pokolení dimidiae tribui tamt. Num. 34, 13; (žena) jedna puol okem hledí Kruml. 237ᵃ; do puol léta ChelčP. 270ᵇ; po puol kopě groších KolČČ. 129ᵇ (1550); dvořec s polovicÍ maštálkau tamt. 126ᵃ (1550); –

při čtvrt: byl jsem tam celého čtvrt roku Us. (m. celou čtvrt roku); přijdu po čtvrt roce Us.; ve čtvrt létě Us. (m. ve čtvrti léta, srovn.: ve čtvrti léta DalC. 79); kaupil sobě čtvrt domu..., a toho čtvrt domu jemu odevzdává KolČČ. 103ᵃ (1549); –

při obé, dvé, tré, patero: těch obé dvé dítek jemu poručili Biancf. Jg.; až do tré telat (jalovici) chovati KolA. 1514; ve společnosti trý lidí Eus. Jg.; o těch tré dětí Br. Jg.; kterého z těch patero KolA. 1515; –

při sto: na cestě vystačil jsem se sto zlatými Us.; ke dvěma stoma mužóm Ol. 1. Reg. 30, 21; –

při tisíc: na cestě vystačil jsem s tisíc dukáty Us.; – při málo, mnoho, moc, něco, toliko, koliko, několiko, pár: pomohli jsme málo, mnoha, několika lidem Us.; mávali (= mívali) po moci ovcách BartD. 1, 42 (hrozenk.); vod mocka práce, na mocka fůrách tamt. 2, 239;

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).