Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<727374757677787980>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Jako v každém souvětí, tak i v periodě pojí se členové v jednotu vyšší, v jednotnou myšlenku.

„Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá“ je souvětí dvojčlenné podřadné; ale není to perioda, poněvadž předvětí i závětí jsou věty nesložené, jednoduché, v periodě pak mají v předvětí i v závětí býti věty složené (souřadně, nebo podřadně, nebo obojako složené).

Dále má býti předvětí a závětí složeno poněkud souměrně. Někdy bývá složení stejné, t. j. závětí má členův tolik, jako předvětí; ale mnohdy bývá závětí stručnější a méně složité, než přŕedvěti.

2. Členové periody odděluji se interpunkcí. Předvětí od závětí dělí se dvojtečkou.

Souřadní členové v předvětí i v závětí dělí se čárkou; jsou-li to však členové opět složití, dělí se středníkem.

3. Je-li některé souvětí periodou či není, o tom může bývati rozdílné mínění. Na př. souvětí:

„dokud štěstí tobě kvete, tu máš dosti přátel v světě | jak se psota na tě dere, hned se druh od tebe bere“

má v předvětí i v závětí po jedné větě řídící a jedné podřízené. Můžeme je vzíti za periodu, a tu oddělíme předvětí a závětí (na místě naznačeném) dvojtečkou. Ale můžeme je vzíti také za souvětí obyčejné a odděliti tytéž členy středníkem.

4. Příklad:

„Jakož větší lásku máme k pravým rodičům, kteří nás zplodili, nežli k jiným, kteří nás sobě za syny zvolili a vzali: tak i ta země, v níž jsme zrozeni a vychováni, milejší jest nám nežli jiná, do níž nás štěstí obrátilo“ (Veleslavín).

Rozčlánkování této periody

předvětí

závětí

tak i ta země

milejší jest nám nežli jiná

jakož větší lásku máme k pravým rodičům

nežli k jiným

v níž jsme zrozeni a vychováni

do níž nás štěstí obrátilo

kteří nás zplodili

kteří nás sobě za syny zvolili a vzali

Touž periodu změníme snadno v jinou, kde předvětí a závětí jsou složeny souřadně:

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).