Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<700701702703704705706708>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

přěbystře, přědosti atp., přě + adjektivum nebo adverbium: jsú ti přěblaženi Hrad. 48a; přěbolestivě Alb. 105a; že přěbystřě k smrti běžíš NRada 1943; krev přěčistú ŽWittb. Deut. 14, ŽGloss., t.; přědivná věc Hrad. 33ᵃ; žrd přědlúhú AlxB. 8, 3; Maria sobě vyvoli přědobrý diel optimam partem Hrad. 34b; na tom přědosti jměla t. 46ᵇ; tak předrahá věc Štít. uč. 150b; to zvieřě přědvorné (t. jelen) Hrad. 6ᵃ; hrozn přěhořký amarissimus ŽWittb. Deut. 32; přěhřiešný člověče Hrad. 48ᵇ; ten, ješto přěhrozen jest KristB. 4ᵃ; přěhubené jeho (ševcovo) bydlo Hrad. 127a; přěhrubé škody (sg. gen.) AlxBM. 7, 9; (pán) přěchud jest byl Kruml. 317a; podlé přějistého (p’egiſteho) svyknutie Koř. Skutk. 26, 5; krajina přěkrásná Pulk. 13a; kdež bývá přěkruto AlxB. 8, 31 ; ja kterak já a překterak mé srdečko nemá plakat Suš. 259, překterak na vás zapomeno t.; pod umluvením přělstivým AlxV. 1980; přěliútým pohanem ApŠ. 2; pane přěmilostivý Hrad. 48a; matka přěmilá Krist. 32a, s tiem přě-s-milým jedináčkem Ans. 131, přězmiľutkný synu UmR. 215 ; jich jest přěmnoho AlxV. 1090; přěmocná síla AlxB. 128; zrádcí prěmrzkých Pulk. 43ᵇ; Salomona přěmúdrého Hrad. 99ᵇ; sv. Jakub přěnačitě k Ježíšovi podoben bieše ML. 110ᵃ; přenepodobné dobroty ukázanie Štít. uč. 106a; ó přenesbožná dlúhosti ŠtítOp. 302; přěnešlechetně Alb. 49ᵇ; pravi vám: bude ť přěnetrpnějie oněm hřiešníkóm než tomuto městu Krist. 50ᵃ; té přěnevěrné prorady AlxBM. 7, 14; z bolesti přěnezdravé Hrad. 44ᵃ; když nikdy přenikdy nemluvím německy ČernZuz. 287, nikdá přenikdá BílD. 507 a j., nikdy přenikdý BílQ. 2, 125; přěpesky flagitiosissime MamV.; všeho dobrého přěplný Hrad. 54ᵃ; přěpochotný hospodine Modl. 31ᵃ; (Maria) přepozorná nimis spectabilis Kat. 34; muku přeprotivnú t. 158; bych přěrád pomohl AlxM. 1, 1, já přěrád sě dám na smrt Kruml. 227ᵇ; přěradostní velmi biechu Hrad. 68b; přerošafnéj múdrosti Kat. v. 1502; o přěsbožném ščěstí Kruml. 293b; nepřátel přěsilných ŽWittb. 17, 18; Mojžieš jsa přesklidný v muž Štít. uč. 92ᵇ ; (v) přěslavnéj světlosti Hrad. 61ᵇ; syna přěsrdečně zmilelého tamt. 59ᵃ; přěstkvúcim rúchem Pulk. 88ᵃ; jeho přěsvatých činóv Hrad. 13ᵇ; (čiešě) přěsvětlá praeclarus ŽWittb. 22, 5; přěšeredným dielem NRada 1949; jest přěškaředo Alb. 29ᵇ; (dědina) přěšlechetná praeclara ŽWittb. 15, 6; kázaní přětěžkých DětJež. 3ᵇ; z skály přětvirdé de saxo durissimo ŽWittb. Deut. 13: čas přěvděčný (velmi vhodný) KristB. 1b; mé mysli přěvěhlasné Hod. 83ᵇ; divy přěveliké Hrad. 7ᵃ; přěvelmi rád t. 14a; tvá přěvěrná učennicě t. 33a; květ přěvonný KristB. 1b; přěvšemohúcí hospodin t. 1b; rozkošná i přěvýborná Kat. 34; přěvysoký altissimus ŽWittb. 82, 19; proti domu přězlých pessimorum Pror. Isa. 31, 2; přězmilelý synáčku Hrad. 55ᵇ; milostniče přěžádaný t. 40b; vítaj má přežádná Kat. 60; tvé přežalostivé srdce Krist. 26a, tvá přežalostná mátě Hrad. 55ᵃ, pře-v-žalostnéj době Hod. 83ᵃ; přeuzralý hrozen praecox uva Ol. Ekkl. 51, 19; – pře-můj-milý rozmarýne Suš. 318, pře můj milý marijánku

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).