Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<702703704705706705708709710>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Složením se vše-. Na př.: všejeden člověk jsa Otc. 302ᵃ; všejednostejný Jg. z JelPetr.; k jednomu všeokrauhlému kamenu Har. Jg.; před všedobrým králem Jg. (Ztrac. ráj ); ducha všekrásného Jg. z Hlasatele; vše milá kytara Chmelensk. Jg.; všemožným způsobem Jg. z Dobr.; všesmrtelný NejedlýJg. (z angl. all-immortal, Young); všesouhlasný = cele souhlasný PalackýJg.; všetělesný ganz körperlich Nejedlý(Young)Jg.; vševýšný (bůh) Jg. (z nč. časopisů); když ti ptáci níž a níž sletovali, vždycky vševětší byli Kulda 2, 210.

Tvary významu zhrubělého. Na př. chlapisko, babisko atp.; mužisko, chlapisko, kněžisko, babisko, kurvisko, kravisko, sedlačisko, psisko Rosa 41–42 (-isko znamená prý »mediocritatem rei«); náš kmotr je dobré člověčisko BartD. 1, 145, on je strachovisko (= strašpytel) t., židisko, kłobučisko, botisko t.; – chlapák Us., břeščák Us. a BartD. 1, 144; – velikánský; dlouhanánský, velikanánský; na dlouhatánském stole Čech Brouček 131; takový hrozitánský měsíc t.

Tvary zdrobnělými. Na př.: nebylo tam ani človíčka, neřekl jsem ani slovíčka, na krajíčku Us.; k maličkému zapitíčku Kruml. 293a; mužíčečeček Dolež. 236, nožíčičiček Jandit 30, srdečečečečko Dolež. 23G; koťa – koťátko, koťátečko, kotátenečko, koťacko BartD. 1, 150; faja – fajka, faječka, fajča t.; zvon – zvonek, zvonček, zvoneček, zvonýšek t.; sv. Jozefek, Floriánek, Vendelínek, sv. Barborka, Vichtorka, Apolénka (= jména svátých) t. 1, 151; kdokolvíček, cokolvíčko t. 1, 150; dám ti cosičko (v řeči dětské) t.; všecičko Němcbab. 304 a Us., všecinko, všecininko Us.; sama ale samotinká pod jedlí seděla Amel. Jg.; – tři galle k samičké naší návi se přiblížily Pref. Jg.; – přězmiľutkný jedináčku UmR. 244, přězmiľutkný synu t. 215; co jest celitký den činil Otc. 372ᵃ, mléko bělitkéKruml. 285ᵃ; biechu počta drobňúčkčho paucissimi ŽKlem. 104, 12; maličičký Nudož. 45a, maličičký NejedlýGr. 197; stařičký, kratičký t. 196 a Us., chatrničkým služebníkem Zámrsk. VIII, by střiedky chlebuov teničké zbieral EvOl. 26b; jedinký byl Abraham Br. Ezech. 33, 24 Jg., jediničký penížek Blázn. Jg., nenie jedinečké slovo (na obhájeni) Brig. 144; tak sě země zhubi všěcka, jež prvé bieše plnečka AlxV. 135, srdce jest plnečko múdrosti Kat. 174, plničký Us.; běloučký, hezoučký, maloučký Us.; malounký, slaďounký, čisťounký t.: pomalu, pomaloučku, pomalounku, pomalinku t.; małavý ( = trochu malý), velkávý, vysokavý BartD. 1,153; dobřúnký, ntalúnký, měkkúnký t.; zdravułký t.; malutky, chuďutky, lehutky t. (laš.); teňúnenký t.; malulinký, malušinký, malulizný t.; černastý, bělastý, modrastý… t. 1, 154; bilušenký, bilulinký, bělučičký t. 1, 153; – brzo brzičko, hnedle hnedlinko, hnedlinky Us.; už dávno dávničko NěmcBab. 66; nedávno nedávníčko, nedávnínko Jg.; zrovnička jsem přišel Us.; nyní nyníčko, neníčko, nyníčky, neníčky, nynínko, nenínko Jg.,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).