Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<696697698699700701702703704>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

navštěvovat sestry, aneb bieše slyšel, by byla nemocna OtcB. 57ᵃ; anebo mi lidé nedadie pokojě, proto chci do svrchnie Tebaidy quoniam t. 192ᵇ; proč mi nevěříte? »neb se nám lepší nahází« ChelčPost. 100ᵃ; (Čechové) mně jsú poručili mluviti proto, neb znají, že jsem matka tvá Háj. 169ᵃ; – náhle přěstaň, nebo zlým uživeš toho Mast. 428, nebo = sic, sic jinak, sonst; přěstaň, nebo tě přěvrácu t. 429; střěz sě jěšiutnosti všelikaké, aneb těmi činy zlými preč jej (boha) ot sebe zapudíš Hrad. 49ᵃ; daj mi dietě, aneboť umru alioquin Comest. 38ᵃ.

III. V překladech bývá quia příčinné mateno s quia = ὅτι, že: poznal sem, nebo pravda súdové tvoji quia ŽWittb. 118, 75, nebo pravedlni súdové tvoji ŽKlem. t. (ŽPod. na shodném místě: že); rozpomenuchu sě učenníci jeho, nebo psáno jest quia EvVíd. Jan 2, 17; on vecě, nebo prorok jest quia t. Jan 9, 17; toto vězte, neboť byť věděl otec čelední, v kterú by hodinu zloděj přišel, bděl ť by quoniam EvOl. 327ᵃ, Luk. 12, 39.

za, zda.

Uvozuje otázku. Na př.: ožídal sem, za by kto spolu žělal…, za by kto utěšil ŽKap. 68, 21; ba za nevieš, že…? Hrad. 18ᵃ; (apoštolové) počěchu sě shlédati, za by mohli na kom tu vinu poznati t. 76ᵇ; za by co protivné bylo Pulk. 166ᵃ; – hledáše, zda by snad uzřěla toho (Krista) Hrad. 28ᵃ; (Medates) vypravil posly k Dariově matcě, prosě zato, zda by směla, by za ně prosbu zprostřěla AlxM. 2, 10; toho sě vždy domňávaje, zda by to Darius vzvěda potkal j’ho v horách přijěda AlxH. 1, 18; zda budu to ščěstie jmieti Hrad. 38ᵃ; zda mníš, by…? Jid. 134; a zdať (ſdat) ty (panie) mne neznajú? Mast. 224, zda-ť, forma sesílená.

Azda, z a a zda – numquid; na př.: azda jakožto dnové člověčí dnové tvoji? numquid sicut dies hominis ŽKlem. 141ᵇ; když jsem nemohla synáčka jmieti živého, necháte mi azda mrtvého Vít. 56ᵇ (sotva otázka s azda, spíše omyl m. asa).

Nezda, z ne a zda, otrockým, neumělým překládáním z lat.: lat. tázací -ne = zda, tedy non-ne = ne-zda, a tedy také num, numquid… = ne-zda; také nezda-li. Na př.: kto z vás prosí otcě chleba, nezda-li jemu dá kámen? Nebo rybu, nezdá mu za rybu dá had? Neb prosí-li vajcě, nezdá jemu dá skařupinu? numquid EvVíd. Luk. 11, 11–12; i nezda cesta má nenie pravá? EvOl. 111ᵇ; slepý ač slepému vod dává, i nezda oba v jámu neupadnú? t. 232ᵃ; i nezda mnohem viece poslušni budem otce duchovnieho? t. 105ᵇ; nezdali vy před pánem Jezukristem jste v příščí jeho? t. 106ᵃ ; nezdá neslyšěli? numquid non audierunt t. 177ᵇ (Řím. 10, 18); i nezdá nenie tento… nonne hic est, qui t. 179ᵃ (Skutk. 9, 21); nezdá tento jest, jenž sedieše žebřě nonne hic est EvVíd. Jan 9, 8.

Za-li uvozuje otázku; na př.: za-li zpoviedati sě bude? numquid confitebitur ŽPas. 29, 10; za-li ť rozum neukazuje…? Brig. 13.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).