Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<704706705708709710711712>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

tamt., jedli chutnum chuťum t. 2. 323 (laš.); naša chałúpka je šamová sama t. 1, 155; celuňký cełý t. 1, 153; dávnúcno dávno t. 2, 304 (val.).

Opakováním. Na př. lepí lepí, mdlejí a mdlejí atp.: člověk vždy jest mdlejí a mdlejí proti hřiechóm ŠtítOpat. 79ᵇ; vždy sě horším horšímž peka Jid. 30; aby (člověk) den ode dne byl lepíž lepíž Štít. uč. 100ᵃ; tak vždy milejíž milejíž bude pán buoh t. 264ᵇ; oči její byly kalnější a kalnější den ode dne BenTřeb. Sp. V, 1, 113; (vítr) ostřejší a ostřejší t. V, 1, 73; větší a větší Us.; – viece(ž) viece(ž), dále dále, dále a dále atp.: vymýšlejíc vždy viece viecež ŠtítV. 97, viece viecež Hrad. 53ᵇ, viecež více Otc. 6ᵃ, viecež viecež paulatim Ol. 1. Reg. 14, 19, víc a více Us.; počne člověk méňež méňež rozkoší tbáti Štít. ř. 118b; (Kristus) potahuje svých výšež výšež Štít. ř. 188ᵃ, (dušě) výšež výšež vzhuoru postúpá Kruml. 228a; výšež a výšež HusŠal. 134ᵃ, kakjest táhnuti k svrchováni výšež výšež Štít. uč. 106ᵇ; vždy j’ jim to blížež blížež Štít. ř. 109ᵇ, blížež blížež když (měsiec) přivievá Vít. 10b; a jsa dálež dálež Otc. 290ᵇ, dálež dálež v hrad se brasta Baw. 206, dálež a dálež Boj Duch. 1ᵃ; a níž níže vstupovati Baw. 206; v hlubokost hlúbež hlúbež puojdeš Brig. 50; vidíme to, že den ode dne hóřež hóřež Štít. uč. 87b; – dávno a dávno, jinaký a jinaký, sám a sám atp.: dávno a dávno Us., tomu bylo už dávno a dávno Libuše 22, III, 200; jinak a jinak ŠtítPař. 10b, tato slova ve dskách jinak a jinak se píši VšeK. 204ᵇ; muž nemohl děvuščina jména nijakž a nijakž vysloviti BenTřeb. Sp. V, 1, 112; pacholete nemohli nikde a nikde postihnouti t. V, 2, 49; uzříš, ano vše jinaké a jinaké ŠtítPař. 10ᵇ; sám a sám Us.; nemá starosta jedniem komorníkem vždy poháněti, než vždycky jiným a jiným VšehK. 80ᵇ; já tě tebe naučím českou manýru Kotsm. 28 (doudl.), já ti tebe dám t.; – ale ale! Us.; již již (už už): již již chtěla říci Libuše 22, II, 328, jazyk už už vymíral Athen. IV, 14; jen jen: před nimiž (krámy ovocnými) jenjen se to roji a hlučí RaisBez. 223, (housle červeně obarvené) jen jen svítily t. Vlast. 58, (učitel) úkol jenjen přehrál JirásSp. 2, 131, nožky nedočkavosti jen jen hrály NerudaKlepy II, 41; žena ošklivá až až t. Studie I, 5; ne a ne! Us.; prohledal jsem les křížem a křížem Us.; (zabloudilá) běhala ve zmatku kříž a kříž NěmcBab. 64; hned běžela čeládka do lesa a poběhali jej kříž na kříž t. 102; – di di! Us.; neplač neplač t.; dej se do toho, dej! Kotsm. 2S (doudl.); nechce a nechce pryč BenTřeb. Sp. I, 1, 23; – ty špato špatúcná až špatúcná BartD. 1, 170, ty mrcho mrchúcná až mrchúcná t. 155, to je veliké lumpisko až lumpisko t. 170, oni sú hłuši, až oni sú hłuší t.; – ale – alele Us. (opakuje se slabika), hle – hlele t., hleďme – (h)leleďme t.; aťsisi Us., nešťsisi t. ; téžež ť (téže-ž-ť) jest tato! Štít. uč. 43ᵇ; jdižiž Akibo! Vrchlic. BarK. 273, jdižiž Libuše 22, II, 137; hležiž (sic) Čelak. 1830, 113; dejžiž mu štěstí ČelakBás. 91.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).