Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<523524525526527528529530531>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Ryzberce a tu čtyřé umřeli t. 185ᵇ; (košile) zlatém bieše prošívána, tkanicemi obkládána (rkp. omylem obkladena) Baw. 215; (sukně) tkanicemi ošívaná t. 215; mám šátek vyšívaný Us.; (pás) ničímž pobíján bieše, jedno drahým kamením se stkvieše Baw. 216; od pásóv drahých pobíjených t. 215; od rúch zlatem přejímaných t. 215; tkanic tu (v komnatě) bylo přišíváno, takže toho nikdy nevídáno t. 202; syn, o ňemž tyto knihy psány a z kroniky vynímány t. 134; uslyševše Filistějščí, že David mazán králem nade vším Izrahelem BiblD. 1. Par. 14, 8; kdy pak jsi rozen, kde je matka rozena; paní Vávrová, rozená Macháčková atp. Us.; ta chodí pěkně oblíkána Us.; koláče čerstvě pečené, obilí dnes žaté Us., tráva dnes sečená Us.; –

počě sě smieti, počě klekati, jmievati, choditi…, vždy tak, na př.: sv. Kliment počě sě smieti Pass. 290; tu sě mistři počěchu posmievati t. 288; (Ježíš) počě přěd každým apoštolem klekati Hrad. 77ᵇ; Petr sě počě otjímati (zdráhati) t. 77ᵇ; (nemocný) sě počě otjímati t. 142ᵇ; řek to počě ve čsti rósti Jid. 123; řek to počě otpuščenie bráti DalH. 30; páni j’mu za zlé počěchu jmieti t. 41; počěli krále mievati Mart. 4ᵃ; poče utískati všecky země Mand. 71ᵃ; ty počě otkládati Hrad. 126ᵇ; čbán počě lišky k sobě potáhati, liška sě počě ottáhati, vecě … t. 130ᵇ; (apoštolově) počěchu sě shlédati, že by mohli na kom tu vinu poznati t. 76ᵇ; (Julian) počě Gallikana k modlám přihoniti Pass. 283; hruoza počě obcházěti všěckv súsědy t. 276; (Saul) počě sě jeho (Davida) ustydati cavere Ol. 1. Reg. 18, 15; Baaza počě hraditi města t. 2. Par. 66, 1; včě Pilát na ščěpy zřieti Jid. 73; začnu choditi Us.; začnu vycházeti t.; – (Stanimír) počě Němcóm do země nedati DalC. 72, buď je tu -dáti iterativum (z dajati daju) nebo omylem m. dávati; ten den začal pán bůh svět stvořiti Beck. 1, 247, chyba z neumělosti; –

jě sě jězditi, súditi, přitúleti, prositi…, na př.: ta pány (du.) jěsta sě jězditi DalC. 85; Ľubušě jě sě jú súditi DalHr. 3; dievky jěchu sě hradu staviti DalC. 8; (sv. Prokop) jal sě dělati kostela Pass. 312; jali sě zasě města stavěti ROl. 123ᵃ; (sv. Václav) jě sě země oprávěti DalC. 27; (apoštolově) jěli sě trhati pšeničných klasóv Krist. 65ᵇ; je sě jeho objímati Mart. 12ᵇ; (starosta) jal sě přitúleti pánvi a kotlóv ML. 80ᵃ; (starosta) jal sě přitúleti pánví a hrncuov Pass. zl. Mus. 1ᵃ; (mnich) když jeho tresktáchu starší, nic nezapřieše, ale jmieše sě jich prositi a řka Otc. 185ᵇ; na sboží rozbohacovati sú sě jeli Pulk. 3ᵃ; je se jich (dětí) převraceti kopím Mart. 22ᵇ; je se mučiti křesťany t. 31ᵇ; všěch paní jě sě (odsouzený) haněti DalHr. 3.; (Libuše) jě sě hanby žalovati t.; jal sě nátiskóv činiti Pulk. 20ᵇ; (Stanimír) jě sě Čechóm hlav puditi DalJ. 72; (Lipolt) je sě všie Moravy hubiti t. 80; (Čechové) sě jěchu země hubiti DalC. 50; (Drahomíř) je sě pohanstva ploditi DalJ. 27; jal sem se vzpytati

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).