Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<420421422423424425426427428>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

od dnes v šesti dnech Háj. 183ᵃ ode dnes Us.; po dnes Us.; vždy, vždycky na-vždy, ode-vždy, po-vždy Us.; tam svítí světlo její po vždycky Pal. Záp. 1, 52; kdy do-kdy, ode-kdy Us.; od-sud, od-tud, od-tam-tud: proti na-proti TomP. 12; dvakrát po-dvakrát HusŠal. 34ᵃ; loni v-loni Us.; nynie – z mladosti mé až do nynie Kladr. ž. 70, 17; tak beztak (mor., = ohnedem) Květy 1893, 382, najvěc to trho pudmístrem, od nátury bez tak strašidušú BartD. 1, 345 (lhot.); jednou na-jednou, po-jednou Us.; dávnějie ot dávnějie: čím od dávněji neb déle HusE. 1, 438; skrze na-skrze: lid vojenskej, kterejm naskrze obklíčeni jsme ŽerKat. 195; viece z-viece: ktož z viece pohání, nežli má VšehK. 35ᵃ (in marg.); dobře jinak na-dobře jinak: to je na dobře jinak = docela jinak BartD. 1, 233 (laš.); leda na-leda: ono to modlení nebyo enom tak na leda t. 1, 344 (mor.-slc.); zítra, zajtra v-zítra, po-zítru: v zítra in matutino ŽGlossKlem. 48, 15, přiďtež v zajtra ke mně PulkL. 7, (paní švagrová) v zejtra se postaviti má (k soudu) Dva denníky dr. Borbonia (vyd. Dvořák v ČAkad. 1896) str. 113 (z r. 1022), po zejtru horno-ostr. (Lor.); s nóci (v. § 207 č. 1) – v-snóci: že sem v snuoci přijel Třeb. Hist. nova 16. febr. 1403; z nicě (srov. III 1, 313) – v-znice: (Kateřina, na popravišti) vezřevši na kata vznice Kat. 192; v-jedno (dohromady) – do-v-jedna: všecko by sa zmíšao do vjedna BartD. 1, 190 (val.); rok do roka z-rok do roka: dva svazky učinil sem řečí svátečních a nedělních z rok do roka, tu počav druhý, kdež jeden sem skonal ŠtítMus. 1ᵃ, z rok do roka PassKlem. 238ᵇ, z rok do roka trpíme hlad ChelčP. 212ᵇ, (sníh) z rok do roka netaje KabK. 4ᵃ.

b) S výrazy zatmělými (nejasnými mluvícímu). Na př. čtu leže (leže = participium doplňkové) – čtu v leže Us. ob.; podobně v sedě, v stoje něco dělati t.; na stoja se zatka (zadchla, zadusila) BartD. 2, 273, na leža jed t.

c) S pády předložkovými. Výraz takto vzniklý má pak význam a obyčejně tvar toho pádu, jaké mu slušejí podle předložky nově přibylé. Někdy se tak setkají předložky tři. Na př.:

za-jisto do-za-jista Us. nč.; o-pravdu do-o-pravdy Us.; u-plně (= v plně) – do-ú-plna: všecko zaplatil a vyplnil doúplna KolBO. 3ᵃ (1494), hotovými penězi doúplna zaplatil t. 7ᵃ (1494); do-po-žní han.-cís. (Malovaný); –

vz-chválu na-vz-chvále, naschvál: Ščepán navzchvále přišed Pass. 328, tlumače, kteréhož patron proto nazehvále vzal Lobk. 74ᵇ, navzchvále de industria Ol. 1. Reg. 9, 24, naschvál Us. nč.; přes-rok na-přes-rok SborHoř. 87 a Us.; z-paměti na-z-pamět (chybně napamět!) Us.; vz-nak na-znak Us.; na-z-hla-s křičeti (mor.) BartRuk.² 74; na-z-moc

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).