Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<331332333334335336337338339>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

věčného přiebytka ŽPod. 172; nemohl toho dojíti Pulk. 33ᵇ; ani který doktor móž toho dojíti Kruml. 62ᵇ; (Alexander) pobi ty všě voje, jakož brzo došel (b)oje AlxV. 1139; mnohý došel ztráty t. 405; věčného života duojdeš Pass. 455; dojíti odplaty Štít. uč. 48ᵃ; dojíti té koruny Štít. ř. 11ᵃ; aby mohl milosti dojíti Kruml. 85ᵃ; kterak jest dojíti múdrosti smyslným opatrováním t. 229ᵃ; mne zlob s právem dochodí DalH. 40; múdří cti dochodie Vít. 66ᵇ; tvé přěpuščenie dochodí mne StrahOff. 1 I; i dómysl náš toho docházie, že jest tak dobrý buoh ŠtítBud. 117; (člověk) sedmera blahoslavenstvie docházie ŠtítV. 281; co dobudeš, vše projhráš Hrad. 126ᵇ; co na lidech dobudeš, jakž umřeš, všeho zbudeš AlxV. 1871; v téj řěči král doby města DalH. 7, 36; města dobychu AlxV. 2051; zda by mohl města dobyti Pulk. 123ᵇ; chtě města dobývati t. 426; měst i hradóv dobývali AlxH. 1, 2. AlxV. 1171; (Mlada) doby biskupstva na Prazě DalC. 32; chtě královstva zde dobyti, móžeš tam svého zbýti AlxV. 1054; ze všie osady dobuď mužuov mocných provide Lit. Kx. 18, 21; kněz každé tvrzě dobudieše DalJ. 57 z rkp. L; ženo, když pójdeš na město, dobudeš mi kvasnic v těsto Hrad. 136ᵇ; dobuďte sěm mé panie t. 141ᵇ; (knieni) počě dobývati milosti svému milému DalC. 42; světe! vědě, že vždy péče nabývá, ktož na tobě čsti dobývá AlxV. 1940; (Břěcislav) dojěv svatého Prokopa. .. počě jej otcem zváti Hrad. 15ᵃ; (Vilém Zajíc) dojed jich (Němcův) je sě s nimi bíti DalJ. 109 z rkp. V.; (Alexander) prvé než dojědú bojě,… vece AlxV. 1485; (liška) tam smutně přiběže, orla svú prosbu doleze Baw. 53; šípi sv. Saviniana nedoletěvše u povětří povisli Pass. 470; spieše by švec dospěl škorní bez tak dlúhých čépkóv Štít. uč. 94ᵃ; někteří hac na sě dospěti nemohli Pulk. 38ᵇ; Matiáš (apoštol) dosáhl štola ApŠ. 69 (stolce apoštolského); (Kateřina) svých stvúcích vlasóv dosáhši, svú bělúcí šíji vztáhši vece Kat. v. 3436; nic ti tak silného nenie, by (ty) toho nemohl dosieci AlxV. 200; abyste slibuov bohových dosiehli Troj. 86ᵇ; abyste dosiehli toho Štít. ř. 106ᵃ; čtvrté věci smyslem nemohu dosieci AlxV. 10; chtě vždy (nepřá)tel dosieci AlxH. 9, 22; až však nepřátel dosěže AlxV. 2327; jenž snad toho nedostoju, by ty přěslyšal řěč moju AlxBM. 2, 38 (nejsem hoden atp.); žádný nenie nalezen na světě, jenž by toho dostál, aby… Kruml. 86ᵃ; ochudne něklo urozený, že nebude moci dostáti řádu svého ŠtítMus. 44ᵇ; než sú dopadli rokle pervenerunt ad pavimentum Pror. Dan. 6, 24; země dopásti Pulk. 80ᵃ; psaní vašeho sem dostala ŽerKat. 23 a j., vždy tak; – odchylkou bývá tu akkusativ: což chtě, to dobude AlxV. 1157; když kto zlé dobude, tomu ť nerado probude Hrad. 132ᵇ; dobuď mužě mocné Mus. Ex. 18, 21.

K b) dolíčiti pravdy, t. j. kde s do- je složeno sloveso přechodné a genitivem je vyjádřen jeho předmět. Na př.: znal-li by to odpovědač a chce toho dolíčiti Rožmb. 122; (Šimon, o sobě) chtě toho dolíčiti, jež

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).