Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<329330331332333334335336337>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

co to jest, ani toho učiniti mohu t. 359; jehožto on nikakž učiniti moci bude t. 80; nikakž jeho s kříže snieti možiechu t. 15; ať nikdy zapomanú ľudu mého ŽWittb. 58, 12; s tiem ani pokrmu beřte ŠtítV. 56; ani toho jistím ani odmlúvám t. 108; ten nikakž k věčnému životu má čáky NRada 1157; (pokoj) dráh jest ani má cěny t. 811; ani železa ani mědi mějíchu Alxp. 95; ani i žádných znamení sobě učiníte Ol. Lev. 19, 28.

Předmět bývá v genitivě i tehdy, když negace kvalitativní není bezprostředně při slovese; na př.: ne na toť sem psal knih těchto Štít. uč. 158ᵇ.

A také, kde sloveso se domyslí; na př.: (ten) miluje věc, ale ne samy věci Kruml. 115ᵇ.

Genitiv bývá u slovesa nechati, které nemá k sobě slovesa kladného; na př.: mého nechaj DalC. 28; cuzého nechaj Hrad. 113ᵇ; nechajte své daremné řeči Štít. uč. 120ᵇ; všeho nechajě puojdu ť OtcB. 84ᵇ; nechajíc manny, hrncóv s masem žádají ŠtítBud. 156; nechajíc vlasti též Egrigaja, i přijíti jest do Tengut Mill. 48ᵇ; (lidé) péče žádné nemají a dveří otevřených nechají Baw. 111ᵇ; (Němci) chtie doždaci, by na mo(s)cě Prazě, jehož bóh snad nechá, nebude viděti Čecha AlxB. 6, 27 (= od čehož bůh upustí) atp.

Předmět bývá v genitivě také, když příslušné sloveso přechodné samo je kladné (učiniti, jmieti…), ale je v infinitivě a závisí na slovese jiném záporném: nemohu toho učiniti; neslušie světa milovati

Na př.: tak neslušie světa milovati ŠtítV. 113; neroď bratrci rány utieti Baw. 81; viec bylo by nelzě oráčiu chleba kupovati DalJ. 5; i zda-li jest to neděli světili, hráti, tancovati…? nenie, ba nebožtíku, nenie to neděle světiti HusW. 88ᵇ; nekazuj nám přejíti Jordana Ol. Num. 32, 5; nerozpakujte sě slova hožieho rozsévati ŠtítV. 80; nenie ť bezpečné súditi takových věcí t. 326; neroďte srdcí svých zatvrzovati t. 80; neračte sobě ztížiti mně tý lásky prokázati ŽerKat. 233: netřeba ť vám viec jie (koruny) kupovati DalJ. 64; takové smlúvy nedají knih svědomí otevříti ŠtítV. 263; Prokop neměl práva zapsati toho zbožie ArchČ. 1, 190; nemohu toho učiniti Us.; nechci miti zbytečných starostí Us. atp.

Někdy je genitiv při slovesích, která jsou formou kladná, ale významem záporná, a vůbec při pojmech, jež jsou synonymní se záporným slovesem. Na př.: Saducei osudu přiechu negabant Comest. 224ᵇ; zapřě toho Sara t. 28ᵃ; (mnich) o kněžích Olomúckých nic nedie,… těch ť jest slep, těch nevidí List. 1454 v ČČMus. 1887, 118.

Genitiv bývá v záporné větě bezpodměté; na př.: toho jest dřéve nebývalo DalKřiž. 83; tu ť mé rady nikakž nenie NRada 958; nebť

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).