Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<324325326327328329330331332>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

svú vóni dává, takež jest ona (Marie) plod dala Hrad. 67ᵃ atp., nč. jako, jak, tak; kako atp.: kako řiekáte duši méj? ŽWittb. 10, 2, kako ti honieše jeden tisíc? t. Deut. 30, 1, ach světe, kak si obludný, kak jest tvój přiebytek trudný! AlxV. 1937, řka (Pilát): kak by mi pomohlo…! PilC. 7, vizže každý, kak jest vrátka seho světa čest hi chvála! Jid. 6, ach, kak sem měl nemúdrú radu! DalC. 21, tuto znamenajmy…, kak máme… každý nás jiti Štít. uč. 98ᵃ atd.; – cizieho lehko zbuda Vít. 33ᵃ, čest tak lehko cěnil Rúd. 20ᵇ, hřiechy lehko vážil ŠtítE. 240, nč. lehko; mosil by za ně trpěti těžko ŠtítE. 268, tvé všie řěči potvrzujem, neb těžko tobě my žalujem Vít. 3ᵃ, že těžko dělá ŠtítV. 73, budú jemu robiti těžko t. 85, nč. těžko Us.; pravda svatého písma drží nás tvrdo ŠtítE. 119, stój tvrido CisMnich., nč. tvrdo; jakož husto prorokováno TřebMor., lidé, jenž bydlé v téj zemi, husto nařězují a často kóry s toho dřěva Mill. 123ᵇ; tepruv kruto sobě tu učini Kat. 3155. mně jest, nebožátku, kruto Rúd. 18ᵃ, učiň, jakž ty ráčíš, krůto t. 13ᵇ; tako hanebno tirhají synem tvým AnsOp. 4; o to sě snadno potáza AlxV. 649, snadno móžte u boha býti ŠtítE. 79, snadno by mohla zahynúti Pass. 337, snadno tomu rozuměti muožem Vít. 29ᵇ, obrátie sě snadno Mill. 45ᵇ; nesnadno vende v královstvie nebeské Krist. 63ᵃ, nč. snadno; seď rychlo EvSeitst. 145ᵇ (Luk. 16, 6), vyndi rych(l)o v ulicě EvVíd. 28ᵃ (Luk. 14, 21); jížto mistr Reginaldus smrti v ten čas čakajě zřéjmo nespě viděl Pass. 410; nediv sě tomu, hanebné neštěstie. že ť sobě tak hruho činím, mám ť proč Tkadl. 6ᵃ; knihy hotovo sebrané ŠtítE. 1; –

zda mníš, by v tej čsti stál dlúho Jid. 134, že běchu dlúho u moři pluli AlxV. 594, Jezus Kristus dlúho trpěl Alb. 4ᵇ, ktož dlúho prodlije zpověd Kruml. 182ᵃ, jak dlúho ŽWittb. 12, 2, když tu dlúho seděl Pass. 423, kak je koho u póhoniech dlúho diržěti Rožmb. 75 atd., nč. dlouho; poslušenstvie někdy jest málo platno Alb. 2ᵇ, abych málo poželel bolesti mé ŽKlem. 145ᵇ, ten málo miluje bližnieho Štít. uč. 23ᵃ, poseďte málo mlčiece Hrad. 12ᵇ, málo poseděv a mlče pak vece NRada 697, druh druhu málo věří AlxB. 8, 39, čakáním mě málo zhojíš AlxŠ. 8, 2, málo dále přěd těmi AlxV. 1257, malitko méňe paulo minus ŽPod. 8, 6, hýbáše sě maličko Vít. 106ᵇ. otejdi proto malečko ot ňeho ŽKlem. 155ᵃ, odjěda malečko Pass. 453, nč. málo, maličko Us.; stój to dlúho nebo krátko ŠtítV. 118 (doklad nejistý, krátko je možná doplněk), gdež často bývá přěkruto AlxB. 8, 31, často sě to velmi stává, že bolest moci přidává AlxV. 1710, mateřino naučenie často děti držie tvrdo Štít. uč. 58ᵃ, že sem vás často prosil Vít. 96ᵃ, často měla utěšenie Kat. 418 atp., nč. často; řiedko jest kdy pochváleno AlxV. 9ᵇ, z chrámu řiedko ven dieše Hrad. 71ᵇ, tací řiedko udatni bývajiú DalC. 85ᵇ, na loži řiedko spal Pass. 415, řiedko ť v něm chvíle pokojná NRada 1616, řiedko kto smrtedlně shřešil ŠtítV.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).