Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<316317318319320321322323324>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

vězte to, že příhody činie múdrého Dal. J. 50; ktož mě zdráva učinil EvOl. 225; zdráva tebe učiň t. 196ᵃ; podobna učinil jej t. 196ᵃ; ktož přijímá tuto svátost, podnět k hřiechu činí mdlejí Štít. ř. 154ᵃ; aby jej mocna učinil Řád pz. 134; spasena mě učiň Ol. žalm 118, 140; zdali by jej učinil neustavična Štít. uč. 9ᵇ; a jeho Jana Kapinosa kvituje, prázdna a svobodna činí KolČČ. 73ᵃ (1546); přiznala, že Marka manžela svého činí mocného hospodáře nad sebau a statkem svým tamt. 8ᵇ (1542); (svodnicě) tu čstnú vdovu učini k hřiechu hotovu Hrad. 105ᵇ; a ji (Magdalenu) kvitují, propauštějí, prázdnu a svobodnau činí KolČČ. 95ᵃ (1563); prohřešenie mé známo sem tobě učinil ŽWittb. 31, 5; učiň ny pokorny… vesely… truchly… zraly… vzchopny… spravedlivy… trpělivy… poslušny Modl. 38ᵃ; ny učiňte jisty DalJ. 59; syn boží učinil nás účastny svého božstvie Otc. 49ᵇ; počěchu činiti slepé světly, mrtvé živy Hrad. 73ᵇ; chtě jě (děti) bohaty učiniti Štít. uč. 25ᵃ; učinil si ny k sobě podobny Kruml. 141ᵇ; (milost) sama jiné všecky (nravy) vzácny činí t. 114ᵇ; jiné zdrávy činil EvOl. 255ᵇ; jeden druhého ze všeho kvitují, propauštějí a prázdny a svobodny činí KolČČ. 40ᵃ (1544); je (manžely) od téhož zápisu svobodné a prázdné činí t. 421ᵃ (1570); to ť smrtelné lidi nesmrtelnému bohu podobné a téměř rovné činí Lab. 10, 1; svinie ústa oblačena učini jako nohu Kruml. 157ᵇ; – ustrnutím: dserko, viera tvá tě zdráva učinila EvOl. 282ᵇ; láska nás činí silná a směla Hod. 62ᵃ; kto by jě spasena učinil ŽWittb. 17, 42 atp.; – udělám tě šťastného Us.

stvořiti. Na př.: jenž jest tě stvořil k sobě podobna OtcA. 377ᵃ; proč mě buoh stvořil slepa, chroma, nelíčného Alb. 90ᵇ.

viděti, zřieti, patřiti, hleděti atp. Na př.: by jej kdy živa (vivum) viděla Hrad. 43ᵇ; anděla viděl velmi smutna Alb. 62ᵃ; juž viziu strážu svého na nosidlách ležiec LAl. 422; (mnich ve vidění) Jezukrista živa viděl Pass. 415; jej umrla viděchu Vít. 55ᵇ; kako tě vizi velmi hubena t. 50ᵇ; když jest synáčka viděla naha na kříži stojiece Hrad. 72ᵇ; jehož vidíš otsúzena a tú smrtiú umořena t. 55ᵃ; aby (vy) mistra viděli živa, jakž jste jej dřiev zdráva vídali Hrob boží (Hanuš Ostersp. 33); vizi jeho v nebeských sienech kralijíc Pass Drk. 2ᵇ: pane! kdy smy tě viděli lačna… a žízniva… nebo naha… a nemocna EvOl. 223ᵃ; to přěd sebú psáno vidiechu Otc. 82ᵇ; král plny ulicě lidí oděných vidieše DalC. 83; nechtieše, byšta svá těla naha viděla Otc. 41ᵇ; aj, vizi nebesa otevřína EvOl. 97ᵇ; (1sraelští) viděli Egypcké mrtvy na břehu tamt. 135ᵃ; – uzřěv jeho opat truchla Otc. 77ᵇ; když Mezku silna v zemi uzřěchu DalC. 34; uzřěv ciesařě hněviva Pass. 621; když uzří jeho již umrla EvOl. 88ᵇ; uzřěli jeho již mrtva t. 265ᵃ; i uzřeli chrám pust a oltář poskvrňen a vrata sežžena Lit. 1. Mach. 4, 38; když král a králová dceru zdrávu uzřěchu Pass. 424; jakž brzo takýto pták výr nad sobú sediec uzříš t. 391; sv. Piamon uzřěv

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).