Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<287288289290291292293294295>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

po 24 k. g. ř. t. 197ᵇ (1610), desítka = sud na deset věder, nč. desítka; paták = pětikrejcar měděný, pěťák = bankovka pětizlatová, pětka = číslice 5, pětítka = bečka o 5 vědrech, šesterka = bečka o 6 vědrech, sedmerka = bečka o 7 vědrech, osmerka = bečka o 8 vědrech, desítka = bečka o 10 vědrech BartD. 1, 146; deseťák (val.) = desíťnák (slov.) = desítizlatová bankovka t., sedmina, osmina, devina, desina (v kartech) t. 146–147; mlátili ve dvojnicu, trojnicu, štvernicu, paternicu, šesternicu (= 2, 3 atd. osoby) t.; dvoják, troják, štverák, paterák = úl s dvojími atd. včelami t. 146; prvák, druhák = první, druhý roj tamt.; dvé, obé, tré, v. doklady v § 249 č. 5.

Také pět, šest atd. bylo takové substantivum, v. § 241 č. 1 a § 244 č. 3, ale povaha substantivní zastřela se, tvoří se tedy substantiva znova.

B. Číslovky neurčité.

Ke všem druhům číslovek určitých jsou také číslovky neurčité. Zejména jsou číslovky neurčité:

Základní.

a) Jsou na př.: mnoho, málo, veš (-chen, -cken atp.), koliko, toliko, několiko, několikonádcte (v. § 241 č. 9); moc: majě moc pomoci silné Jid. 39; (Pavel) se je bral s mocí kniežat KabK. 10ᵇ, veliká moc zvěři vyrazivši… mnoho lidí ranila i zbila Pass. 374, ptactva jest taká moc, ež odiva Mill. 73ᵇ, veliká moc ryb v sieti zvázla Krist. 110ᵇ, (mívali) po moci ovcách BartD. 1, 42 (hroz.); síla: je tam síla lidí Us.; hromada dětí Us.; hrůza peněz.

Místo kolik, tolik bývá jak mnoho, tak mnoho: kterýchž (zmatkův) se tak mnoho přihoditi muože, jak mnoho pří jest VšehK. 284ᵃ.

b) Předmět počítaný při mnoho, málo, koliko, několiko, toliko má býti v genitivě. Tak někdy bývá; na př.: mnoho, málo, kolik, tolik, několik lidí Us. nč.; mnoho zvěřě PilB. 8, mnoho poprskóv Kunh. 148ᵇ, na mnoho stran… honiv AlxM. 5, 11, s mnohem kniežat rodu jeho AlxV. 182; olejíka málo přičiňovali Alb. 6ᵃ, u málu dní ŠtítMus. 62ᵇ, s málem ľuda AlxB. 6, 8; Kochan tehdy nevědieše, koliko kur doma mějieše DalC. 34, kolikož dní Ol. Num. 9, 20; dáno mu zbožie toliko, do smrti třěba koliko AlxV. 339, a juž na zdi ľuda tolik… AlxH. 8, 10; v nichžto (domcích) přěbýváchu několiko jich (mnichů) spolu OtcB. 35ᵇ, po několiko dní t. 46ᵇ, ale přijde jich několiko na to miesto ChelčPař. 188ᵇatp.

Častěji však attrakcí nabývá předmět počítaný pádu, který by příslušel číslovce; ta pak sama buď má flexi náležitou nebo ustrnuje. Na př.: svatá Liudmila mnohu lidem bieše míla DalC. 26; po mnozě skutciech ApŠ. 142, ve mnozě sem zemiech byl Hrad. 7ᵃ, ne po mnohu dnech přijel posel Pulk. 112ᵇ; Spytihněv ne po mnohu časiech vzdvihl sě do Moravy

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).