Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<297298299300301302303304305>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

že dnes živ hi mirtv budeš AlxBM. 3, 7; by hřiech nebyl mrzek BrigF. 150; mrzek buď HusE. 3, 272; jsú mi mrzky kuože jich t. 82; diábel jest mrzut BrigF. 151; byl sem nah HusPost. 72ᵇ; Zachař byl něm Alb. 40ᵇ; tento člověk nebyl jest něm HusPost. 147ᵇ; bude nov měsiec Štít. uč. 3ᵇ; mnohé královo slovo po stu letech bude novo NRada 624; kto je opateren ŠtítMus. 97ᵃ; súdce buď opateren HusE. 1, 127; opatren buď ChirB. 39ᵃ; že jest (diábel) jemu ostr HusE. 1, 281; zajtřejší den pečliv bude sám sobě HusPost. 24ᵇ; já plačtiv jsem HusE. 1, 336; tu byl kbel manny pln Comest. 68ᵃ; plna sem bolesti Hrad. 54ᵇ; město plno lidí bieše ML. 45ᵇ; (ústa) byla plna čirvóv Alb. 22ᵃ; to kolo nenie dobře potočito BrigF. 113; druhý kus móž býti práv v tom HusPost. 53ᵇ; donidž židé byli právi Štít. ř. 78ᵇ; aniž móž (dóm) pust býti HusPost. 195ᵃ; kto je rychel na nohy ŠtítMus. 72ᵇ; chléb jest sladek Ol. Sir. 23, 24; šťedr byl v almužny ŠtítOp. 351; jich meči ščerbivi biechu DalC. 74; nenie hřiech tak těžek BrigF. 58; rucě biešta těžcě Ol. Ex. 17, 22; srdce poče čtivo býti BrigF. 46; až mužóm by úzek svět DalC. 11; sám cti nebuď vetech OpMus. 146ᵇ; viny, jimiž jsme vinovati HusE. 1, 334; (duom) má vysok býti BrigF. 142; kto jest sám sobě zel Ol. Sir. 14, 5; by byl jak črt zel Trist. 240; skutek má býti znamenít HusPost. 51ᵇ; jiej (Marii) svět žáden nenie Hrad. 34ᵇ; jiej život žáden nebyl UmR. 268; by nám život žáden nebyl ChelčP. 125ᵃ; – nebuď léň do třetieho dne zde býti Hrad. 19ᵃ; nebuď léň Ol. Sir. 7, 39; ty neroď léň býti DalJ. 110; (kto) léň byl k tomu Alb. 72ᵃ; (chceš) léň býti Kruml. 406ᵇ; aby nebyl léň přijíti Koř. Skutk. 9, 38; dušě bude léně k dobrým skutkóm Kruml. 171ᵃ; ač jest léně lidská mysl ku věření BrigF. 132; avšak jsú jich léni skoci AlxŠ. 1, 7; bývaj rúč esto velox Ol. Sir. 31, 27; – (já) viec bych bedlivějí na božie služby OtcB. 122ᵃ; bělejí než snieh budeš Pass. 469; bliží jest den (smrti), nežli j’ kdy byl Štít. ř. 66ᵇ; z nichž každý bohatějí otcě tvého jest Kat. 30; čím kde dalši pravda, tiem dálejí buoh Štít. uč. 86ᵃ; čímž nám pán bude dobrotivějí Štít. ř. 110ᵃ; (kto) dóstojnějí jest t. 80ᵃ; sám sa nade vše zlato draží AlxV. 627; on (bude) hodnějí Alb. 6ᵃ; ten (lhář) jest hoří než ižádný zloděj t. 23ᵃ; by k tomu byl hotovějí Štít. ř. 119ᵃ; kto je chuzí nemocného ŠtítMus. 327ᵇ; proto bóh nenie nic chuzí ROtcP. 600; (Kristus) jest všeho světa kraší Kat. 20; by byl velím viece mdlejí AlxB. 7, 28; (syn) že j’ mení otce Štít. ř. 25ᵇ; zda-li jsem mení než světský přietel BrigF. 104; milostivějí jest hospodin ŽKlem. 102, 13; bóh jemu bude milejí Alb. 6ᵇ; (diábel) jest mocnějí než ty Pass. 358; múdrý múdřějí bude DalC. úv. IV; však jest muž silnějí než žena Štít. uč. 37ᵃ; budeť každý snažnějí NRada 636; tu vám spomocnějí budu než zde živ jsa Pass. 417; ijeden tak svatý, by světějí nemohl býti Štít. ř. 59ᵇ; hněv toho súdného dne tiem každému bude těží, čím není (nyní) kto méňe strachuje sě jeho t. 124ᵃ; (stav

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).