Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<284285286287288289290291292>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

c) Číslovkami zvláštními, odvozenými z druhových nebo základních (zřídka) koncovkou -itý, -atý, dvojitý, dvojatý; na př.: moc dvojitá silnější jest než jednostajná Štít. uč. 27ᵃ, 32ᵇ; moc dvojitá silnějši jest jednostajné ŠtítMus. 96ᵃ; všecko dvojité stvořenie omnia duplicia Ol. Sir. 42, 25; dvojitý jazyk BrigF. 107ᵃ; svými trojitými zuby hryze (= třemi řadami zubů) ŠtítOpat. 63ᵇ; utrhač… trojitými zuby hryze skutky jiných t.; nč. dvojitý, trojitý, dvojatý, trojatý; –

-ný, dvojný, trojný, čtverný, desaterný, – desietný atp.; na př.: v jeskyni dvojné duplex Comest. 42ᵇ; v jeskyni dvojný t. 33ᵇ; v jeskyni dvojnéj t. 184ᵃ; dvojná vrata Lact. 23d; tvárnost čtverná práva forma quadriformis iuris SequE. 56ᵇ; čtverný počet trénásobně pokládajě Koř. 1ᵃ předml. k Mat.; čtverný počet Kladr. tamt., Pernšt. t. atd.; bez paterné horkosti Háj. herb. 162ᵃ; a číslo šesterné jest naplněno, totiž již jich šest bylo EvOl. 14ᵇ; v šesterném čísle in senario Comest. 7ᵃ; v číslo sedmerné vstúpili sú EvOl. 16ᵃ; vznělé húslky desaterných strun Pass. 306; desietný t. peniez, jenž jest deset jiných peněz platil HusŠal. 60ᵇ; –

-duchý, jednoduchý, dvojduchý, dvéduchý, sedmeroduchý atp.; na př.: jednoduch simplois Prešp. 1788, jednoduch Rozk. 2733 (zpodstatnělé jednoduchý); ať odějú sě jak v dvojduchým sicut diploide ŽWittb. 108, 29; dvojduchým ŽGlossKlem. tamt., dvojduchem ŽGloss. tamt.; duplico dvojiti, dvéduchého něco udělati Lact. 195ᵇ; dvýduchý oděv duplex vestis, diplois t. 52ᵃ; dvojduché dveři BartD. 1, 209 (= dvojité); čtveroduchý quadruplex Lact. 135d, t. 136ᵃ; sedmeroduchý SlovKlem. 44ᵇ; nč. jednoduchý, dvojduchý (dvouduchý je odchylný novotvar); –

-násobní, -násobný, dvojnásobní, -ný, dvénásobní, dvienásobní, -ný, dvojenásobný, dvúnásobní, trojnásobní, trénásobní, atp.; na př.: plášť dvojnásobní Kruml. 66ᵇ; dvojnásobnie odplata HusŠal. 155ᵃ; dvojnásobní spůsob Háj. herb. 48ᵃ; listíčko dvojnásobní i trojnásobní t. 274ᵃ; obleče tě (bóh) v dvojenásobné rúcho spravedlnosti diploide iustitiae Ol. Bar. 5, 2 a Pror. Ol. tamt.; v dvojenásobnie rúcho Kladr. tamt.; dvojnásobní koruna RešSir. 181ᵇ; v zemi své dvojenásobními věcmi vlásti budú duplicia possidebunt Kladr. Isa. 61, 7; rána má býti připálena dvénásobním železem Rhas. 192; přiši ji (kůži na hlavě) nití dvénásobní Sal. 445; žaludek má dvénásobní kuoži, zevnitřní a vnitřní Rhas. 135; dveře dvénásobní Comest. 153ᵃ; v jámě dvienásobní t. 13ᵇ; s dvénásobní obrubú Háj. 25ᵇ; dvénásobní léta RešSir. 182ᵃ; dvaunásobní pokutu tamt. 58ᵃ; město dvúnásobní zdí ohrazené MandStrah. 24ᵇ; počet trénásobně pokládajě triformiter Koř. 1ᵃ; vodu trénásobní Háj. 24ᵃ; nč. dvojnásobný, čtvernásobný, pateronásobný Us. (čtyrnásobný n. čtveronásobný jsou odchylné novotvary); –

-sobný, trésobný; na př.: trésobné triplex MamV.; –

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).