Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<277278279280281282283284285>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Pulk. 30ᵃ; sedméhomezidcietma dne Ol. Gen. 8, 14; – prvý mezidcátý, -cietmý: (los) prvý mezcietmý t. 1. Par. 25, 29; (los) druhý mezcietmý t. 25, 28, druhý mezcietmý (blázen) Vít. 43ᵇ; třetí mezcietmý (blázen) t., třetí mezcietmý den Ol. 2. Par. 7, 10, třetí mezcietmý (los) t. 1. Par. 25, 30; (los) čtvrtý mezcietmý t. 25, 31, čtvrtý mezcietmý (blázen) Vít. 43ᵇ, biskup čtvrtý mezdcietmý PulkR. 150ᵃ, (měsíc) čtvrtý mezcietmý ChirB. 40ᵃ, pátý mezcietmý (blázen) Vít. 43ᵇ; šestý mezcietmý (blázen) t.; přiemluva devátá mezidcátá PulkR. 38ᵃ; – jeden-mezi-cietmý atd.: (zástup) jedenmezcítmý Troj. 112ᵃ, jedenmezidcietmé léto Pass. 403, jedenmezcietmý Ol. 1. Par. 24, 17, v jednommezcietmém létě t. 2. Par. 36, 11; den dvamezcítmý Háj. 43ᵃ, (zástup) dvamecítmý Troj. 112ᵃ (zástup) třímezcítmý tamt.; (zástup) čtyřmezcítmý tamt.; čtrmezcietmá kapitola BrigF. 97; den pětmezcítmý Háj. 262ᵃ, pětmezcítmý (zástup) Troj. 112ᵃ; v šestmezcítmém letě Háj. 49ᵃ; osmmezcietmá kapitola BrigF. 36, osummezcietmá kapitola t. 101, osmmezcítmý den Háj. 453ᵇ; – dvadcěti prvý atp.: dvadcěti čtvrté léto Pass. 403; – dvadcátý a jeden n. jeden a dvadcátý, -cietý atp.: kapitola dvadcátá a dvě Pror. Isa., kapitola jedna a dvadcietá tamt., nč. jedenadvacátý atd.; – dvadcátý, -dcietý prvý n. prvý a dvadcátý, -dcietý n. dvadcátý, -dcietý a prvý atp.: kapitola dvadcátá čtvrtá, dvadcátá pátá Pror. Isa., kapitola dvadcietá šestá, dvadcietá sedmá, dvadcietá osmá tamt.; biskup pátý a dvadcátý PulkR. 159ᵇ; kapitola dvadcátá a třetie Pror. Isa.; nč. dvacátý první, dvacátý druhý atd.

31., 32. atd. – 99. = po pětidcát pátý atp.: léta po třídcetech čtvrtého DalJ. 47; po pětidcát pátého (léta) Hrad. 22ᵃ, po padesát léta čtvrtého t. 19ᵇ; – patdesát pátý n. patdesát a pátý: čtyřidceti druhá kapitola PulkR. 57ᵇ; léta sedmdesát a pátého Comest. 33ᵇ; – patdesátý pátý, pátý a patdesátý: kapitola třidcátá čtvrtá Pror. Isa., kapitola třidcátá devátá PulkR. 53ᵃ; kapitola čtyřidcátá pátá Pror. Isa.; kapitola padesátá devátá PulkR. 53ᵃ; nč. třicátý druhý atp.; kapitola sedmá a čtyřidcátá Pror. Isa., třetie a třidcátá přiemluva PulkR. 44ᵃ, léta šestého a třidcátého Ol. 2. Par. 16, 1, sedmého a třidcátého léta t. 4. Reg. 3, 10; – jeden a patdesátý atp.: jedna a třidcátá přímluva PulkR. 42ᵇ, kapitola jedna a čtyřidcetá tamt. 57ᵇ, léta jednoho a třidcátého Comest. 159ᵇ, jednoho a třidcátého léta Ol. 3. Reg. 16, 23; nč. jedenatřicátý atd.

100., 200., … 1000., …: dvúsetný, dvústý ducentesimus Lact. 54d; čtvrtéhostého VJP. 68; léta sedmstého Comest. 152ᵃ; tisúciemu (dáno jest) Kunh. 149ᵃ, tisície částka Kruml. 97ᵇ, léta tisícieho Pr. pr. 244; tisíctý Lact. 105ᵇ; nč. tisící, dvoutisící, … pětitisící n. pěttisící, … milliontý atd.

101., … 135., … = stý prvý, stý a prvý: kapitola stá prvá Baw. 275, kapitola stá druhá t. 276, kapitola stá třetie t. 279, kapitola stá čtvrtá t. 280, kapitola stá šestá t. 282, kapitola stá devátá t. 286, kapitola stá jedenádstá

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).