Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<252253254255256257258259260>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

ješto je Šalomún praví t. 9ᵇ; – ješto ju m. juž, kterúž: milost, ješto ji k nie (pohan k své choti) měl t. 9ᵃ; – ješto ť jie m. jiež, které: téj, ješto ť se já jie ustýdám Tkadl. 26ᵃ; – ješto jemu m. jemuž, kterému: ktož dsky píše, ješto jemu řiekají ingrossator VšehK. 264ᵇ; k tomu poručníku, ješto jemu jest sirotek poručen Tkadl. 8ᵃ; – ješto jí m. jíž, kteréj: svú dokonalú mocí, ješto jí nic nemuož odepřieti Lact. 4d; – ješto o ňem m. o ňemž, o kterém: to protivenstvie, ješto o ňem s námi tak mluvíš Tkadl. 27ᵃ; u oltáře, ješto kněz na ňem mši slaužil Lobk. 10ᵃ; – ješto v ní m. v níž, v které: tu jest kapla, ješto svatá Helena v nie mši slýchávala t. 99ᵇ; – ješto jě m. jěž, které: mnoho všech daróv, ješto je máš od boha Tkadl. 11ᵇ; – ješto jimi m. jimiž, kterými: mnoho ctností, ješto ť jsú jimi obdařeny mnohé panny a panie tamt. 16ᵃ.

b) Absolutivum jako, jakož, jak.

jako, jakož, jakž m. jenž; kto jest ten, jako tě zradí qui es, qui tradet te Lekc. 27ᵃ; jest, jako hledá a súdí qui quaerit et iudicat t. 113ᵇ; otce Abrahama, jako umřel jest qui mortuus est t. 114ᵃ; otec mój, jako chválí mne qui t. 114ᵇ; každý, jako věří ve ň omnis, qui t. 176ᵃ; po smrti toho, jakož zabit byl illius, qui Mill. 48ᵇ; ten kohaut, jako zazpieval, když Petr Krista zapřel Lobk. 168ᵃ; kdo jest onenno, jako tamto jde? Ezop 5ᵃ; ten sedlář, jak ten vůz dělá ČernZuz. 49; – m. sing. nom. fem. jěž: měla sem u sebe tu Aničku, jak umí krumplovati t. 71; – m. sing. neutr. jež: zbožie, jako jeho otec byl rozzastavoval Mart. 61ᵇ; slovo, jako mluvil verbum, quod locutus est Lekc. 47ᵇ; jest dietě jedno zde, jako má pět chlebuov puer, qui t. 108ᵃ; – m. plur. nom. masc. již: všěm, jako čekali vykúpenie omnibus, qui t. 34ᵃ; vece těm, jako za ním šli t. 57ᵃ; podlé cesty ti jsú, jako slyšie hi sunt, qui audiunt t. 81ᵇ; blahoslavení, jako slyšie slovo božie qui audiunt t. 104ᵃ; m. plur. fem. jěž: v těch věcech, jako jsú otce mého in his. quae t. 47ᵇ; drobty, jako padají s stolu t. 98ᵃ; – m. plur. neutr. jěž: abyste psaní dostali obzvláště ta, jak pan jenerál posílá ČernZuz. 60; m. jejž: na tom domě, jako Vizinovi prodal KolČČ. 48ᵃ; – m. sing. akk. fem. juž: mezi rudú, jako z hor kopají Mill. 21ᵃ. –

jako jej, ho = jejž: se vším lidem, jako jej tu byli přivedli Mart. 34ᵇ; ten doktor, jako ho tak chválíš ČernZuz. 64; – jako ju = juž: (svna) s jednú kněžnú měl, jako ji byl bezděky vzal Mart. 34ᵇ; – jako mu = jemuž: od listu přiznávacího, jako mu rekognicí řiekají VšehK. 269ᵃ; – jako v ňem = v ňemž: hrnec, jako v ňem jahody jsú Lék. 62ᵃ; dřievie, jako na ňem chléb sv. Jana roste Lobk. 83ᵇ; – jakožto jím = jímžto: hrnec, jakožto jím hrách cedie Lék. 62ᵃ; – jako jimi = jimiž: hřeby, jako jimi Kristus na kříži přibit byl Lobk. 66ᵇ.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).