Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<181182183184185186187188189>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

brzo utone, a dálí jsa od ohně ne tak brzo sě sežže ŠtítV. 212; čím kde dalši pravda, tiem dálejí buoh Štít. uč. 86ᵇ; těm, ješťe jsú dalše světa t. 122ᵇ; pán bude dobrotivějí Štít. ř. 110ᵃ; abychom byli dokonalejše v šlechetnostech Modl. 31ᵃ; čím kto pilnějie božieho poslúchá přikázanie, tiem dóstojnějí jest Štít. ř. 80ᵃ; jeden stav duostojnějí jest nežli druhý Štít. uč. 97ᵃ; duše jest těla dóstojnějši Štít. ř. 61ᵃ; (ti) duostojnějše byli OtcB. 126ᵇ; sám sa nade vše zlato draží AlxV. 627; býváť u příkladiech cos buď u paměti držimějše Štít. uč. 149ᵇ; aby tělo bylo tiem hbitějši t. 119ᵃ; levá ruka nic nezávidí, že jʼ pravá hbitějši t. 90ᵃ; stali tu, kdež najhlubsi řěka Štít. ř. 178ᵃ; on (bude) hodnějí Alb. 6ᵃ; že sám jest toho vládnutí hodnějí Troj. 126ᵇ; kdy radost bude najhodnějši Štít. ř. 118ᵇ; z těch cěst jednomu jest jedna hodnějši, druhá druhému t. 191ᵃ; hledají cěst, ješto by jim hodnějše byly t. 190ᵃ; že sú hodnějše OtcB. 114ᵇ; (lhář) jest hoří než ižádný zloděj Alb. 23ᵃ; řka, že jest jich řěč horši hada OtcB. 200ᵃ; aby (děti a čeleď) nebyly horše Štít. uč. 59ᵇ; (ten) by k tomu hotovějí Štít. ř. 119ᵃ; jichž stuol (jest) hotovějí než oltář HusPost. 31ᵇ; by Kristus byl hotovějí t. 43ᵃ; i by silen a hotovějí OtcB. 132ᵇ; bude ť každý hotovějí k tvému ctnému NRada 76; (lidé) jsú k hřešení hotovějše HusPost. 24ᵇ; aby (slovo) tiem hrubějše bylo Štít. uč. 119ᵃ; (hřiešníci) tiem jsú hubenějše Štít. ř. 119ᵃ; bóh nebyl chuzí RadaOtc., Výb. 1, 926; kto je chuzí nemocného ŠtítMus. 327ᵇ; spravedlní sedmkrát než slunce jasnějše budú Štít. ř. 182ᵃ; to na něm znamenaji, ež jest všeho světa kraší Kat. 20; mój chot najkraší jest t. 62; čím ho (zlata) viece pokúšějí (v ohni) a tiem bude krašše OtcB. 86ᵇ; (děti) budú na tebe laskavějše Štít. uč. 108ᵇ; stvořenie … lehčejše bývá k dobrému účinku Ol. Sap. 16, 24; lepí mohutý sedlák než vládyka chudý Štít. uč. 97ᵃ; lepí sem za to život dada ne… t. 104ᵃ; (ty) lepí by byl v své peleši maso jěda než… OtcB. 64ᵃ; lepši tobě jest smrt ne … t. 29ᵇ; lepši ť jest hanbička před knězem než hanba věčná Štít. uč. 136ᵇ; jako duše jest lepši těla, tak lepše j’ duchovnie sbožie než tělesné Štít. ř. 67ᵃ; lepše by dvé bylo než jedno Štít. uč. 118ᵇ; ti byli by lepše doma Alb. 90ᵇ; novina liubši jest než věc jiná Jid. 70; byl by mdlejí AlxB. 7, 28; že jʼ (syn) mení otce Štít. ř. 25ᵇ; (milost) nenie menši Štít. uč. 17ᵃ; neproměnné božstvie nemóž býti ani menše ani větše t. 25ᵇ; milostivějí jest hospodin ŽKlem. 82ᵃ; bóh jemu bude milejí Alb. 6ᵃ; buoh jemu bude milejí a on bohu známějí a hodnějí Kruml. 130ᵇ; prav jí (ženě), kak ť jest milejši než … Štít. uč. 54ᵇ; čím komu dobré milejše t. 17ᵃ; zlato jest lidem milejše OtcB. 76ᵇ; bychova milejše tomu pánu t. 144ᵇ; jich duše jsú milejše HusPost. 81ᵃ; byl sem mlazí a již sem sě sstaral Štít. uč. 18ᵇ; donidž (vdova) jest byla mlazši t. 50ᵃ; diábel jest mocnějí než ty Pass. 358; by byl múdřejí Štít. ř. 81ᵇ; dietky toho světa múdřejše jsú Kruml. 133ᵃ; již bychom měli múdřejše býti Štít. uč. 60ᵃ;

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).