Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<178179180181182183184185186>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

ŽWittb. 37, 18 a j.; hotov sa ApŠ. 20; abych hotuov byl NRada 121; přiezen jest vždy hotova AlxV. 58; hotovo (jest) sirdce ŽWittb. 116, 8; kteréž (panny) biechu hotovy Štít. ř. 230ᵃ; jsem hrozen nepřátelóm BrigF. 55; ktož jest sám sobě hrozen Kruml. 267ᵇ; mé tělo bylo jest hrozno hleděti t. 369ᵇ; uši nejsú chlupatě Hug. 234; nejsú jim mé řeči chutny BrigF. 67; (svět) jest velmi chytr Kruml. 185ᵃ, já sem tiem jíst t. 149ᵇ; že je krásen květ na dřevě ŠtítMus. 86ᵇ; (kámen) byl přieliš krátek Kruml. 72ᵇ; vešken sem kratochvilen a vesel t. 481ᵃ; (mnich) jest pokoren a krotek OtcB. 134ᵇ; jazyk bieše krvav BrigF. 61; mé tělo bylo jest krvavo Kruml. 369ᵇ; byl kypr BrigF. 164; tak-li jest lacin člověk HusPost. 131ᵃ; to jʼmu bě lacno AlxB. 5, 30; lačen sem byl HusPost. 5ᵃ; by svět byl lahoden Kruml. 279ᵇ; (srdce) jest lakomo Jid. 130; ten bude laskav Hrad. 21ᵃ; jemuž všecky věci byly sú lehky HusPost. 163ᵇ; (hubenstvie) jest lektivo Kruml. 266ᵇ; pakli ť jest ten příklad mál Pass. 330; David byl mál Štít. ř. 17ᵃ; jsa mál t. 20ᵇ; málo a krátko jemu (člověku) bývá panstvie ChelčP. 73ᵇ; byv silen bude medl Alb. 21ᵃ; až stár a mdel budu ŠtítMus. 62ᵇ; sa tak stár a medl chce ještě tancovati Alb. 43ᵃ; když jsem medl OtcB. 175ᵇ; (mák) jest měkek v ústech Mart. 11ᵃ; aby byle měkce ruce ŠtítV. 21; (bóh) jest šlecheten a milosrden Alb. 72ᵃ; bude jemu míl Ol. Prov. 15, 9; to jʼmu bieše milo Hrad. 8ᵇ; má nám pravda míla býti Štít. ř. 95ᵃ; (Isalda a Brangenena) biešta míle sobě Trist. 117; míli jsme jemu Štít. ř. 46ᵇ; neb sem byl mlád Sv. 175; kteréž (věci) míly jsú a potřebny ChelčP. 70ᵃ; dnes hi živ hi mirtv budeš AlxBM. 8, 7; by hřiech nebyl těžek ani mrzek BrigF. 151; jsú mi mrzky kuože jich t. 82; diábel jest mrzut t. 150; mladý ač řiedko kdy múdr bývá DalJ. 69; buď múdr HusPost. 25ᵇ; jsi-li dnes múdr Kruml. 314ᵇ; buď mužen a silen Ol. 1. Reg. 18, 17; byl sem nah HusPost. 72ᵇ; uznamenašta, že sta naha t. Gen. 3,7; Zachař byl něm Alb. 40ᵇ; všecky věci mají býti obecny HusPost. 141ᵃ; aby jim byl vzácen a odiven t. 111ᵇ; jeden druhému nebyl odporen Sv. 180; buď opateren ŠtítMus. 10ᵇ; hospodář má býti opateren t. 25ᵃ (3krát); kto jʼ v řeči neopateren Štít. Rozb. 145; súdce buď opatren HusE. 1, 127; kterýž obyčej jest téj svatosti osoben a zvlášten Kruml. 449ᵃ; bude Ostr Ol. Sir. 43, 21; aniž mně (jest) památno Sv. 184; syn pilen kázanie byl HusPost. 36ᵃ; mátě jsúc pílna t. 17ᵇ; (jest) pilno AlxV. 19; máme dobrého pílni býti Štít. ř. 27ᵃ; jsú pílny panie a pany t. 4ᵇ; plna sem bolesti Hrad. 54ᵇ; oči jich plně sta prachu Ol. Bar. 6, 16; ten prut byl ploden Kruml. 19ᵇ; aby (oř) pohodlen byl Štít. uč. 54ᵃ; (pokoj) jest duši pochoten BrigF. 30; nepokojno jest srdce HusPost. 26ᵃ; velmi nepokoren jsi BrigF. 74; všecko móž k dobrému pomocno býti ŠtítMus. 93ᵇ; k tomu pomocno jest čtenie HusPost. 35ᵇ; sen hi on byl posošen Jid. 51; to kolo nenie dobře potočito BrigF. 113; hřiešník bude jemu povolen HusPost. 29ᵇ; donidž židé byli právi Štít. ř.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 17 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).