Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<143144145146147148149150151>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

4. Příjmení voleno podle zaměstnání. Na př.:

(soused) Jan od tří korun nazvaný Pastucha, protože prý v mládí stádo pásal TomP. 10, 607. Podobně vzniká příjmení Kovář, Krejčí, Písař, Bednář, Truhlář, Švec a j.

5. Příjmení voleno podle rodiště a bydliště. Na př.:

Jan od čápů neboli Čapek nazýván byl tak dle domu svého („u čápů“) TomP. 8, 394;

Václav z Prahy od sv. Haštala, krátce Haštal zvaný tamt. 9, 226;

s Janem Žábou čili od žáby tamt. 10, 557;

Prokop Šárka držel „louku pod Šárkou“ tamt. 9, 63.

6. Příjmení učiněno ze jména místního (z rodiště, z domova, z působiště atpod.). Na př.:

Jiří Bor; tak nazván, že byl „někdy farářem Borským“ TomP. 3, 443;

Jan Hus; zkrácením, protože byl z Husince; tak vykládá TomP. 3, 434;

Jan Kbel; „nazvaný tak, jakožto držitel fary ve Kbelích“ tamt. 3, 442 (r. 1394);

(Jan) Jesenic, bývá nazýván Jan z Jesenice tamt. 3, 554;

Jan Příbram čili Jan kněz ze Příbramě tamt. 3, 556;

Janovi Rokycanovi tamt. 4, 309 – Jan z Rokycan tamt. 4, 366;

Jiří z Poděbrad – proti Poděbradovi Pal. 4, 1, 289;

Klíma Kostelák, rodilý z Kostelce TomP. 8, 470;

Jan Velvar čili z Velvar, měšťan Pražský tamt. 8, 460;

Jan Domašín PoprR. r. 1423– z Domašína Jan tamt. str. 11; podobně vznikla jména

Čelakovský, Pražák, Podlipný, Zápotocký a j.

Způsob tento je u českých židů; na př.:

vypravuje r. 1600 žid Joachym Brandejs WintObr. 2, 163. Tak ještě podnes Příbram, Brandejs, Jičín atpod.

7. Příjmení učiněno ze jména národního; na př.:

Michal Polák (kališnický kněz v Praze 1480 sl.) byl rodem Polák Pal. 5, 1, 201;

mistr Engliš a pod. Srb, Srba, Rus, Vlach, Němec a j.

8. Mnohá příjmení jsou a) z participia , a b) z adjektiv. Volena byla podle některé vlastnosti tělesné nebo duševní, skutečné nebo domnělé, podle zaměstnání atpod. a často jsou to přezdívky, mnohdy dosti potupné. Na př.:

a) Dohnal, Pospíšil, Rosulek (z roz-sul), Roštlapil (z roz-šlapil), Přibyl, Kvapil, Sušil a j.

b) Černý, Bohatý, Zubatý, Nový atpod.

8. Některá příjmení jsou přijata z němčiny. Tu pak končí se v češtině na -a. Na př.:

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).