Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<144145146147148149150151152>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Fuchs – Fuxa, Fried – Frýda, Preusse – Projza;

Kober – Kobera, Fischer – Fišera, Peter – Petera, Peterka, Kraus – Krousa, Winter – Wintera, Hein – Hejna a pod. Flandera, Flanderka, Hevera, Heverka, Šimerka, Stumpfa, Hoza, Šturma, Švácha;

Majera, Vorma (Wurm) BartD. 2, 169 (han.); Golda, Kunca, Glóza (Glos) tamt. 1, 141.

Podobná adaptace je, že bývá -ar místo cizího –er; na př.: Meissner – Mejznar, Wittwer– Vitvar, Wagner– Vojnar.

10. Příjmení tvořená ze jmen domácích mívají koncovku jinou než jména, z nichž vznikla.

a) Příjmení z adjektiv mívají koncovku -a nebo -enka; na př.: adj. chlubný–příjm. Chlubna, hubný – Hubna, Hubenka, pyšný – Pyšna (Kotík), stč. duchný (Slovn. I, 854)–Duchna (tamt.), Špatný – Špatenka.

V nářečích moravských také příjmení z participia -lъ mívají koncovku –a; na př.:

kydał – Kydała, drápał –Drápała apod. Přibyła, Sŕkała, Stuchła BartD. 1, 141.

b) Příjmení ze substantiv, i vlastních, mívají koncovku -a: na př.: Srb – Srba, Vach – Vácha, Kužel – Kužela, Mašek – Maška, Matěj – *Matějek – Matějka a pod. Jetela, Vaňka, Vošťála, Chmela, Mazura;

brdo–Brda (Kotík), dřevo – Dřeva (kupec v Praze na Rybníčku ok. 1898);

Datinský – Datina, Sedlnický – Sedla, Stav́aník – Stav́aňa, Kubeš –Kubeša BartD. 1, 141.

c) Příjmení ze substantiv mívají koncovku -o; na př.:

Matějko, Jiříčko, Jirásko, Janko, Zítko, Hromádko, Zapadlo, Vočadlo, Vosáhlo.

11. Příjmení bývá neustáleno. Na př.

Juřík Juránek: Jiříkovi Jiránkovi KolKE. 440ᵇ (1737); – jindy se táž osoba jmenuje Juřík Jurák: Jiřík Jirák tamt. 436ᵇ (1710).

12. Příjmení, jak se vyvinují, zjednodušují se. Na př.:

Jiřík Syrový voko KolČČ. 339ᵇ (1562), na domě … Jiříka Syrový voko tamt.; – z toho pak Jiřík Syrový: od Jiříka Syrovýho tamt. 339ᵇ (1565).

Jiří Tomkův, Jan Vančurův: Jiříkovi Tomkovu KolČČ. 415ᵇ (1566), Jiřík Tomkův t. 415ᵇ (1568), Dorotka, Jana Vančurovýho manželka t. 199ᵃ (1556); – z toho pak Jiří Tomek, Jan Vančura: Jiříkovi Tomkovi t. 415ᵇ (1568), od Jana Vančury t. 199ᵃ (1557).

Tomáš Kolkuov t. 53ᵇ (1551); – z toho pak: Tomáš Kolek t. 53ᵇ (1553).

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).