Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<141142143144145146147148149>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

znamu množného; na př.: doubí, trní, bratrstvo, rodina, čeled a j. Jména látková jsou vždy čísla jednotného a znamenají látku, jejíž každý díl i každý násobek týmže jménem se nazývá; na př.: železo, zlato, hlína, voda, vosk atd. Když jména taková přece se vyskytují v plur., mají význam jiný než látkový; na př.: železa (= pouta), vina (= rozličné druhy vína) atpod.

4. Jména vlastní jsou anthropica a topica. Ona znamenají člověka, tato místo.

Anthropica jsou a) osobní (personalia), b) rodová (gentilia) a c) národová (ethnica).

a) Jména osobní jsou z doby předkřesťanské, na př.: Václav, Přemysl, Libuše, i z doby křesťanské, a to buď domácí (Václav) anebo cizí (Jan, Anna), zvaná jména křestní.

b) Jména rodová znamenají buď vůbec rody, na př.: Vršovici, anebo jsou to t. zv. příjmení, o nichž viz § 163.

c) Jména národová znamenají národ anebo menší jeho celek; na př.: Čech, Slovan, Němec, Hanák, Bavor.

5. Jména křestní přijímají formu domáckou (hypokoristickou). Na př.:

Jiří –Jíra, Kliment-Klíma, Bartoloměj - Bárta, Josef- Joza, František- Franta, Ferdinand- Ferda, Leopold-Polda, Antonín-Tonda, Jaroslav-Jaroš, Bohuslav-Bohuš, Nikodém-Kodym, Agatha – Hata, Alexius – Lexa atpod.

Příjmení.)

Příjmení vznikala, když jméno křestní samo jako název osoby nepostačovalo. Tu přidávalo se ke jménu křestnímu jméno druhé, příjmení. To bylo voleno podle rozdílných okolností; viz v § 164.

Přijmení s počátku nebyla stálá a dědičná. Tak bylo ještě v století XV. Na př.: Štítný byl ten, kdo byl právě majetníkem statku řečeného Štítné, a když statek prodal, jmenoval se Štítný jeho nástupce; syn Jana příjmím Kováře mohl býti Havel příjmím Písař. Stálá a rodová t. j. v rodině dědičná stala se příjmení teprve v době pozdější.

1. Mnohá příjmení jsou ze jmen křestních. Na př.:

František - Franta; Jan - Janda; Řehoř-Řéha, Říha, Řehák; Kliment - Klíma; Benedikt - Béna, Bína, Beneda, Benda; Václav - Václavek,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).