Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<145146147148149150151152153>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Mikuláš Pekluo (t.-uov) t. 12ᵃ (1544); – z toho pak: Mikuláš Peklo t. 12ᵃ (1543).

Jan Kordulčin t. 33ᵇ (1543), Janovi Kordulčinýmu t., Janem Kordulčinejm tamt.; – z toho pak Jan Kordule: nebožtíkovi Janovi Kordulovi t. 33ᵇ (1555), podle kšaftu Jana Kordule tamt.

Petr řezník z Hladkého domu KolB. 46ᵃ (1496), Petrus carnifex de domo Hladký tamt. 13ᵃ (1489), opatrnému Petrovi z domu Hladkého t. 73ᵃ (1497); – z toho pak Petrus Hladký t. 1ᵃ, 4ᵃ (1501).

13. a) Pojmenování pro rodinu.

Usus čes.:

Muž, otec je Pour, Dušek, Studený, Krejčí, Kovář:

kde zůstávaj Pouroví, Duškoví, Studenýho, Krejčoví…?;

je u Pourů, u Dušků, u Studenejch, u Krejčovejch …;

šel k Pourom, Duškom, Studenejm, Kovářom …;

di (s)krz Kovářovo (stavení), nebo (s)krz Kovářoví…;

před Pourovy, před Studenejma, n. před Pourovejma, před Studenýho…;

di ke kupcom, di ke kupcovejm (= do domácnosti), di ke kupcoj (pro cukr…) SbornHoř. 82.

Usus mor.:

pl. nom. – i: kde tu bývajú Jurásci, Tomečci, Múčci (Múčka), Staňci …? BartD. 1, 138 (val.); –

pl. nom. –é: kde tu bývajú Kožíké (Kožík), Petré (Petr), Hozé (Hoza), Vajé (Vaja), Mičké (Mička), Polášké (Polášek), Trlicé (Trlica) t. (zlin.); z toho ustrnulé: to je Ozef Simké, Anča Jantelé, Dorka Janké, Jura kováré t. 1, 139; –

pl. nom. – ovci: Bubeníkovi (Bubeník), Húserkovci (Húserek), Kubikovci (Kubica), Berkovci (Berka), Ščastníkovci (Šťastný!), rechtorovci (rodina učitelova), panáčkovci (farář a jeho domácí), stařečkovi (dědeček a babička) tamt. 1, 139 (pomor. a dol.); –

pl. gen. za nom.: kde bývajú Noskových, Filipovičových, Motyčkových, Vaculíkových, Směšných tamt. (podluž.); –

pl. gen. s u n. o: kde tu bévajó o Vemětalu?, o Nováku vozijó hnuj, u Buršu, u Hájku tamt. (han. a záp.-mor.).

b) Pojmenování pro ženu. Na př.:

Pospíšil – Pospíšilka, Novák – Novačka, Katherinam Bohdalkam, TomZ. 1419 st. 83; –

Novák – paní Nováková, po Dorotě Kuchařové KolEE. 240ᵃ (1660); -

Novotný – paní Novotná, Nový – paní Nová.

c) Pojmenování pro dceru; na př.:

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).