Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<130131132133134135136137138>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Mikeš Mikéška Mikéško (v. Slovn. II, 359);

strýc strýko BartD. 1, 37 (lip.), t. 41 (hrozenk.);

táta tato tamt. 1, 141 (hrozenk.).

1. Odvozeniny, které jsou kvalitativně stejné se jménem základním a jen kvantitativně se od něho liší, bývají zpravidla téhož rodu jako jméno základní. Na př.:

masc. chlap – masc. chlapec, chlapík, chlapák. Je neutr. chlapisko, ale je tu kvalita změněna; máť chlapisko význam příhany;

masc. kruh – masc. kroužek;

masc. květ – masc. kvítek; neutr. kvítko s významem příhany;

masc. milák – masc. miláček;

masc. syn – masc. synáček;

fem. ruka – fem. ručicě (stč.), ručka;

fem. noha – fem. nožicě (stč.), nožka;

fem. hlava – fem. hlavicě (stč.), hlavička;

fem. strana – fem. stránka;

neutr. oko – neutr. očko, očíčko;

neutr. slovo – neutr. slovce, slůvko, slovíčko;

neutr. srdce – neutr. srdéčko; atpod.

2. Dosti zřídka bývá odvozenina při stejné kvalitě rodu jiného než jméno základní. Na př.:

masc. kruh fem. kroužka: v té skále byla veliká kroužka železná Kulda 1, 55 (rožnov.).

masc. topor – neutr. topůrko;

neutr. sémě, semeno masc. semenec; –

neutr. Chvojno – masc. Chvojenec;

masc. Týn, Týnec – fem. Labská Týnice.

3. Diminutiva na -cě (fem.) a -ce (neut.) přecházejí časem do masc. Na př.:

fem. ves – fem. véscě – masc vesec, vestec v místním jméně Vesec, Vestec;

neutr. město – neutr. městce, Heřmanovo Městce – masc. městec, Heřmanův Městec, Králův Městec Us.;

neutr. dřěvo – neutr. dřěvce, božie dřevce Prešp. 790, božie dřevce BohF. (124), LékB. 105ᵇ, buožie dřevce RostlC. 108ᵃ – masc. boží jdřevec nč. Us.;

neutr. trdlo – neutr. trdlce, trdelce Lact. 107dtrdlec, trdlec tamt.;

neutr. sedlo – neutr. sedlce, Sedlce villa UrbE. 34 – masc. Sedlec nč.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).