Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<128129130131132133134135136>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

vojsko exercitus MamA. 21ᵇ; vojsko phalanx Prešp. 1995; vojsko ŽWittb. Moys. 4; nč. vojsko Us. Srovn. III 1, 195. 4. Masculina, feminina a neutra.

slezen masc.: ukáží se játry neb slezen Sal. 540; slezen jest úd ušlechtilý Rhas. 137; – slezena, slezina fem.: vutok slezeny Chir. 254ᵃ; pod slezenú Rhas. 184; slezina Vít. 92ᵃ; nč. slezina Us.; –slezeno neutr.: slezeno ApatFr. 43ᵇ; bolest slezena t. 94ᵃ.

5.V nářečích, zejména moravských, jsou mnohá substantiva rodu jiného než v usu obecném.

a) Feminina za masculina. Na př.:

hadr – hadra BartD. 1, 110 (laš.);

míč – míča tamt. 2, 284 (N. Město);

motýl – motýla tamt. 1, 162 (jič.);

mrav – mrava: ukrojil si chleba pro mravu tamt. 2, 242 (val.);

nájem – najma tamt. 2, 345 (laš.);

násep – náspa t. 2, 434 (slov.);

nával – návała lidu t. 1, 235;

neduh – neduha t. 2, 261 (čes.);

nocleh – nocleha tamt. 1, 162 (uh.);

obyčej – obyčaj fem. t. 1, 162 (val.);

podešev – podešva t. 1, 162 (jič.);

příjem – příjma: vydavky velike a přijma žadna t. 2, 372 (laš.);

řetěz – řetaz, dimin. řetázka t. 1, 162 (val., uh.);

sáh – síha t. 1, 84 (val.);

skrojek – skrojka t. 2, 284 (čes.);

stín – tiňa t. 2, 402 (laš.);

stupeň – stupňa t. 1, 162 (jič.);

tvarůžek – tvaružka t. 1, 162 (laš.);

vích – vícha t. 2, 411;

vichor – vichora t. 2, 284 (zábř.);

zákop – zákopa t. 1, 293.

b) Neutra za masculina. Na př.:

bílek – bíłko BartD. 1, 199 (val.);

hřebelec – hřebelco t. 1, 216;

kamenec – kamenco t. 1, 221 (laš., uh.);

krchov – krchovo t. 1, 116 (laš.);

květ – kveto, kvietko t. 1, 226 (uh.);

žloutek – žłútko t. 1, 199 (val.);

domov – domovo: nemám žádný domovo Duš. jihoč. 2, 50;

Hvozd – Vozdo, Oujezd – Houvězdo; Týn – Tejno tamt.;

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).